Susipažinkite su kandidatų į Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas veiklos strategijomis

Gruodžio 14 d. Žemės ūkio rūmuose vyks XV-asis neeilinis suvažiavimas, kurio metu bus renkamas Pirmininkas, vicepirmininkai, taryba ir kiti darbiniai organai.

Kviečiame susipažinti su kandidatais ir jų pateiktomis ateinančių ketverių metų Žemės ūkio rūmų veiklos strategijomis

Adolfas JASINEVIČIUS

Kandidatą iškėlė Pramoninių uogynų augintojų asociacija, kurios narys ir tarybos pirmininkas yra nuo 2002 m. Taip pat A. Jasinevičius yra Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narys (LEŪA) ir Biržų rajono Žemdirbių asociacijos narys. 2001-2004 m. LR žemės ūkio ministerijos Kooperacijos plėtros komisijos narys, 2000-2005 m. Žemės ūkio rūmų Vaisių ir daržovių komiteto pirmininkas.

Dabartinė veikla: ūkininkas nuo 1992 m., Gaižiūnų kaimo bendruomenės steigimo iniciatorius (2002 m.) ir jos tarybos pirmininkas, ŽŪK „Juodoji uoga“ steigėjas ir valdybos pirmininkas, Biržų Rotary klubo narys, Biržų rajono savivaldybės Etikos ir procedūrų komisijos narys.

Kandidato į Žemės ūkio rūmų pirmininkus 2016-2020 m. VEIKLOS STRATEGIJA

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Kandidatą iškėlė Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“, kurios narys yra nuo 2011 m. Nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. –  LŽŪKA „Kooperacijos kelias“  vicepirmininkas. Lietuvos ūkininkų sąjungos Jonavos rajono ūkininkų sąjungos narys.

Dabartinė veikla: ŽŪK „Lietuviško ūkio kokybė“ direktorius, LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ vicepirmininkas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys, III grupė vicepirmininkas.

Kandidato į Žemės ūkio rūmų pirmininkus 2016-2020 m. VEIKLOS STRATEGIJA

Jonas TALMANTAS

Kandidatą iškėlė Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS). J. Talmantas yra LŪS pirmininkas nuo 2008 m., Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos narys nuo 2007 m.

Dabartinė veikla: ūkininkas, LŪS pirmininkas visuomeniniais pagrindais.

Kandidato į Žemės ūkio rūmų pirmininkus 2016-2020 m. VEIKLOS STRATEGIJA

Jonas VILIONIS

Kandidatą iškėlė Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA), kurios narys yra nuo 2001 m. J. Vilionis yra LPGA tarybos pirmininkas.

Dabartinė veikla: ūkininkas

Kandidato į Žemės ūkio rūmų pirmininkus 2016-2020 m. VEIKLOS STRATEGIJA