Susirinkimas dėl planuojamos NŽT pertvarkos

2022 m. kovo 21 d. 10 val. įvyko  Žemės ūkio rūmų informacinis renginys dėl planuojamos Nacionalinės žemės tarnybos pertvarkos.

Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas pristatė numatomos pertvarkos kryptis: Valstybinę žemę patikėjimo teise užsibrėžta perduoti savivaldai (iki 2023 m. gegužės), kita pertvarkos kryptis – aiškiai pagal kompetenciją atskirti AM ir ŽŪM funkcijas (iki 2023 metų sausio 1-osios), o trečiasis reformos etapas – institucijų funkcijų peržiūra ir optimizavimas (prasidėtų 2023 m. sausį ir truktų dešimt mėnesių).

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija šiuo metu formuoja valstybės politiką žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija formuoja valstybės politiką aplinkosaugos, teritorijų planavimo, urbanistikos statybos ir jos priežiūros bei kitose srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Renginio dalyvių požiūriu, planuojama pertvarka t. y. Lietuvos žemės ūkio ministerijai priskirtų funkcijų (valstybinės žemės valdymas, tvarkymas, administravimas) delegavimas kitai institucijai, šiuo atveju Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir savivaldai nebūtų racionalus ir veiksmingas, priešingai, būtų susijęs su didelėmis išlaidomis duomenų perdavimo sistemų kūrimui, neabejotinai suprastėtų atliekamų paslaugų kokybė ir efektyvumas, o valstybinė žemės tvarkymo politika būtų fragmentiška. Todėl vieningai sutarta nepritarti planuojamai NŽT pertvarkai ir apie šį sprendimą informuoti atitinkamas institucijas.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.