Susitikimas Lenkijoje

Balandžio 19 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir direktorius Sigitas Dimaitis susitiko su Lenkijos Nacionalinio žemės ūkio paramos centro (KOWR), kuris yra Varšuvoje, vadovais.

KOWR generalinis direktorius Witold Strobel informavo, kad centras buvo įkurtas 2017 m. optimizuojant dvi agentūras – Žemės ūkio rinkos agentūrą ir Žemės ūkio turto agentūrą. Toks jungimas buvo padarytas taupant valstybės lėšas ir optimizuojant veiklą.  Lenkijos Nacionalinis žemės ūkio paramos centras turi 17 regioninių filialų (kiekvienoje vaivadijoje).

ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pristatė Lietuvos žemės ūkio rūmų organizacijos struktūrą, veiklas, įgyvendinamus projektus.

KOWR tikslas –  žemės ūkio paramos, politikos ir kaimo plėtros priemonių įgyvendinimas.

KOWR vadovai pristatė pagrindinius organizacijos tikslus: padėti kurti ir tobulinti šeimos ūkius; sukurti sąlygas, skatinančias racionalų iždo žemės ūkio nuosavybės išteklių gamybos potencialo naudojimą; žemės ūkio paskirties nuosavybės turto restruktūrizavimas ir privatizavimas; rūpinimasis prekyba nekilnojamuoju turtu ir kitomis valstybės iždo turto, naudojamo žemės ūkyje priemonėmis; administruoti žemės ūkio paskirties nuosavybės išteklius; prižiūrėti valstybės iždo nuosavybę;  inicijuoti organizacinius žemės ūkio darbus; remti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtotę.

KOWR renka informaciją apie esamas, statomas arba planuojamas statyti energijos infrastruktūras, kurios generuoja elektros energiją, teikia žemės ūkio maisto produktų skatinimo fondų paslaugas, renka, analizuoja ir teikia informaciją apie žemės ūkio ir maisto produktų rinkas. Rūpinasi ir remia žemės ūkio ir maisto sektoriaus komercinio bendradarbiavimo plėtrą su užsienio šalimis;teikia subsidijas pieno ir pieno produktų vartojimui pradinėse mokyklose: teikia pieno ir pieno produktų vartojimo vaikų darželiuose ir gimnazijose bendrą finansavimą drauge su Pieno skatinimo fondo lėšomis.

Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, pasikeitimo gerąja patirtimi galimybės.