Susitikimas su Trijų jūrų regiono žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiais

2021 m. kovo 8 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiko su Trijų jūrų regiono žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiais.

Susitikime dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Bulgarijos ir neseniai prie COPA (ES žemės ūkio organizacijų komiteto) ir COGECA (ES žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos) prisijungusių Rumunijos organizacijų – Rumunijos grūdų augintojų asociacijos (APPR) ir Nacionalinės žemės ūkio, maisto pramonės ir susijusių paslaugų gamintojų federacijos Rumunijoje (PRO AGRO) – atstovai.

„Pasveikinęs susitikimo dalyves – Moteris su tarptautine moterų diena ir palinkėjęs ryžtingų sprendimų, sėkmingo darbo ir gražaus bendradarbiavimo, ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus apžvelgė šiandienos Lietuvos kaimo ir žemės ūkio sektoriaus aktualijas.

Naujai į Trijų jūrų regiono žemdirbių savivaldos organizacijų gretas įstojusiems Rumunijos nariams prisistatė kiekviena, susitikime dalyvaujanti organizacija. Pažymėtina, kad visos organizacijos akcentavo bendradarbiavimo svarbą ir reikalingumą, siekiant atstovauti grupės interesams visų ES šalių kontekste.

„Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai yra Copa-Cogeca nariai jau septyniolika metų, nuo 2004 m. Taigi šioje organizacijoje aktyviai atstovaujame Lietuvos kaimo žmonių, žemdirbių interesams bei siekiame prisidėti prie sklandžių teisėkūros procesų. Taip pat turime bendraminčių ir už ES ribų, su kuriais dalyvaujame įvairiose projektinėse veiklose, diegiame naujoves, ieškome naujų žemės ūkio sprendimų, kurie būtų naudingi žemdirbiams ir kaimo gyventojams“,- kalbėjo dr. A. Svitojus.

Susitikime trumpai buvo aptarti šiuo metu aktualūs klausimai – Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma, strategija „Nuo ūkio iki stalo“, produktų sauga ir ES ženklinimo reikalavimai bei kt.