Sustabdytas paraiškų priėmimas dotacijoms pagal priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“

Rugpjūčio 2 d. sustabdytas paraiškų priėmimas dėl dotacijų bei dotacijų ir lengvatinių paskolų gavimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Pareiškėjų prašoma parama jau per pirmąją paraiškų priėmimo dieną pasiekė ir viršijo priemonei skirtą sumą.

Šios intervencinės priemonės paraiškų priėmimui buvo taikoma naujovė: paramos paraiškas buvo numatyta priimti nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d., tačiau ne ilgiau nei bus pasiekta paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinėms paskoloms skirta lėšų suma.

Šiuo paraiškų teikimo etapu dotacijoms galvijininkystės, kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams buvo skirta 10 mln. Eur. Kadangi pateiktose paraiškose prašoma bendra paramos suma jau pirmąją jų priėmimo dieną pasiekė skirtą sumą, Nacionalinė mokėjimo agentūra paraiškų  priėmimą rugpjūčio 2 d. 9 val. 00 min. sustabdė.

Intervencinė priemonė „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ sulaukė itin didelio susidomėjimo – gautos 43 paraiškos, kurių bendra prašoma paramos suma siekia daugiau kaip 23 mln. Eur.

Už paramos lėšas ūkiuose siekiama diegti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus mažinančias bei oro kokybę gerinančias technologijas, iš gyvulininkystės ūkyje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų gaminti biodujas, taip pat pereiti prie aukštesnių ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad atsižvelgiant į intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklių nuostatas, bus atliktas visų gautų paramos paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Paaiškėjus, kad šioms paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis daugiau kaip 10 proc. viršija skirtą lėšų sumą, sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priims Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano valdymo komitetas.

Nors paraiškos dotacijai arba dotacijai kartu su lengvatine paskola gauti nepriimamos, tačiau  pareiškėjai gali ir toliau, t. y. iki paramos paraiškų priėmimo pabaigos datos – rugsėjo 29 d., teikti paraiškas gauti lengvatinę paskolą. Lengvatinėms paskoloms šiame paraiškų priėmimo etape skirta 5 mln. Eur.

Lietuvos žemės ūkio ministerijos informacija