SVARBU! Kviečiame į diskusiją

Lietuvos žemės ūkio rūmai  (LR ŽŪR) organizuoja ir kviečia aktyviai dalyvauti diskusijoje o dėl mėšlo tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų.

Nuotolinis renginys vyks š. m. vasario mėn. 11 d. (ketvirtadienį), 14 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Click here to join the meeting

Primename, kad 2020 m. gruodžio 9 d. Aplinkos ir Žemės ūkio ministrai patvirtino įsakymą „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstė nauja redakcija. Įsakymas įsigalios nuo 2021 m. kovo 15 d., bet kai kurie pakeitimai įsigalios 2021-2024 metų laikotarpiu ir palies gyvulių augintojus.

Vienas iš labiausiai gyvulininkystės sektoriaus atstovus neraminančių pakeitimų, kuris įsigalios nuo 2021 m. lapkričio 15 d. – laukuose mėšlas negalės būti laikomas draudžiamuoju tręšti laikotarpiu, t. y. nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d. (išskyrus išimtis dėl palankių hidrometeorologinių sąlygų).

Diskusijos metu planuojama aptarti mėšlo laikymo aplinkosauginius ir ekonominius aspektus, taip pat kokiu būdu tvarkomas/laikomas mėšlas bus vertinga trąša.

Informuojame, kad kartu su ūkininkais renginyje dalyvauti ir diskutuoti kviečiami Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Seimo Kaimo reikalų komiteto, taip pat mokslo institucijų atstovai, kitų įstaigų specialistai bei praktikai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.