Svarstomi siūlymai dėl administracinės naštos mažinimo

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) apsiėmė tarpininkauti ūkininkams aktualaus klausimu –  kad Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija mažintų administracinę naštą žemės ir miško ūkiui. Sausio 10 d. KRK posėdyje dalyvavo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas, Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Tarybos narys Algis Gaižutis ir ŽŪR vyr. specialistas Rimantas Kaušikas.

Raginant atsisakyti perteklinių reikalavimų žemės ir miško ūkiui, sudarytas beveik 90 pasiūlymų sąrašas. Pusę iš jų yra pateikę ŽŪR.

Ne viena pastaba susijusi su Augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalo pildymu. Nors jis supaprastintas, gamintojai vis dar mato biurokratinių reikalavimų. Taip pat siūloma tobulinti Purškimų pranešimo informacinę sistemą, kuri yra nepatogi, dažnai stringa, o ūkininkams sudėtinga prieš dvi dienas numatyti purškimus. Pateikta pastabų dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo, nurodyta daug kitų perteklinių reikalavimų.

Administracinės naštos mažinimo klausimas detaliai pradėtas svarstyti gruodį, KRK paskutiniame metų posėdyje. Tačiau paaiškėjo, kad klausimo apimtis tokia, kad greitai aptarti nepavyks. Kiekvienam socialinių partnerių pasiūlymui buvo oponuojama tikinant, kad vienas ar kitas žemdirbių pageidavimas yra neįvykdomas, nes numatytas europiniuose dokumentuose. Tad svarstymas buvo atidėtas tikintis, kad ŽŪM pasirengs efektyvesnei diskusijai.

Antrąkart sugrįžus prie temos, posėdžiui pirmininkavęs komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ŽŪM atstovus pakvietė žvelgti plačiau – nesitenkinti tuo, kad kažkokio reikalavimo šalyje narėje negalima pakeisti; galbūt tai yra našta visos Europos ūkininkams. Vertėtų būti aktyviems kuriant ES „žaidimo taisykles“.

Žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė Seimo narius patikino, kad ministerijos požiūris į administracinės naštos ūkininkams mažinimą yra neformalus: „Keliamas labai aukštas vardiklis, labai aukštas tikslas“.

Tačiau KRK šiame posėdyje nutarimo nepriėmė. Siūlymų dėl administracinės naštos mažinimo nagrinėjimą nutarta patikėti darbo grupei, suburtai iš suinteresuotų pusių. Nutarimą komitetas priims prasidėjus Seimo pavasario sesijai.