Sveikiname LAMMC Rumokų bandymų stotį 90 – mečio proga

Rugsėjo 7 d., Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Rumokų bandymo stotį 90 – mečio proga, Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu sveikino l. e. p. Žemės ūkio technologijų skyriaus vedėja Renata Baltrušienė.

LAMMC Rumokų bandymo stoties 90 – mečiui paminėti buvo organizuota konferencija „Cukrinių runkelių auginimas: moksliniai tyrimai, problemos, perspektyvos“.

Rumokų bandymų stoties direktorius dr. Antanas Marcinkevičius pristatė bandymų stoties istoriją, kuri pradėta 1927 m. spalio 20 d., apžvelgė atliktus darbus, perspektyvas, bendradarbiavimą ir mokslo tyrimus su kitomis mokslo įstaigomis.

***

Rumokų bandymo stotyje vykdomos mokslinės veiklos kryptys:

  • Cukrinių runkelių ir javų agrotechnikos tobulinimas, Pietvakarių Lietuvos regionui tinkamiausių cukrinių runkelių veislių tyrimai ir atranka
  • Lauko augalų derliaus formavimosi dėsningumai
  • Tausojamosios žemdirbystės taikymas, trąšų normų optimizavimas, integruotos žemės ūkio augalų apsaugos ir žaladarių monitoringas, cheminių augalų apsaugos produktų naudojimo optimizavimas
  • Segetalinių augalų asociacijų tyrimai intensyvios žemdirbystės sąlygomis
  • Aplinką tausojančių priemonių cukrinių runkelių auginimo technologijoje diegimas