Tarptautinis bendradarbiavimas siekiant klimato kaitos priemonių įgyvendinimo

Terminas „klimato kaita“ šiandien girdimas ir suprantamas ne tik šios srities specialistų tarpe, nesvetimas jis ir ūkininkų bendruomenėje. Tiek ūkininkai, tiek konsultantai, tiek valdžios institucijų atstovai, tiek visuomenė puikiai mato vykstančius procesus ir supranta jų grėsmę. Žinoma, dažnu atveju vis dar reikia akcentuoti sąsajas tarp mūsų veiklos, gyvenimiškų įpročių ir vykstančių procesų, tačiau vis daugiau pasaulinių iniciatyvų, veiksmų ir akcijų puikiai apie juos primena ir tai iliustruoja.

Galima rasti gausybę gerų pavyzdžių kas šioje srityje daroma įvairiose Europos šalyse. Priklausomai nuo šalies, skiriasi pasirinkti modeliai ir priemonės steigiamos visuomeninės dalyvavimo klimato kaitos problemų sprendime platformos, organizuojamos įvairios akcijos ar iniciatyvos, kuriami internetiniai portalai, kuriuose dalinamasi gerąja patirtimi ir idėjomis.

Lietuvos žemės ūkio rūmai dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Ūkininkų priemonių rinkinys klimato kaitos švelninimui“ (FarmBox). Projekte bendradarbiaujama su Padujos universitetu (Italija), „OIKOS“ institutu (Italija), organizacija „UptoEarth GmbH“ (Vokietija), profesinio rengimo mokykla „IKASTEGIA TXORIERRI“ (Ispanija).

Nuo 1950 m. ES žemės ūkio produktyvumas ženkliai padidėjo dėl  intensyvaus ir specializuoto žemės ūkio. Vis dėlto pastebėta ir jau mokslininkų tyrimais pagrįsta, jog intensyvi žemės ūkio gamyba nėra tvari ir gali sukelti žemės degradaciją, maistinių medžiagų ir biologinės įvairovės nykimą, pablogėjusią vandens kokybę ir vandens trūkumą, didinti ŠESD.

ES yra parengusi ne vieną iniciatyvą – ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, Europos žaliąjį kursą,  Bendrąją žemės ūkio politiką, kuria siekiama remti ūkininkus ir padėti spręsti klimato kaitos ir tvaraus gamtos išteklių valdymo problemas. Šia prasme klimato kaitos požiūriu pažangus žemės ūkis (angl. CSA – Climate Smart Agriculture) yra novatoriškas metodas, padedantis siekti konkrečių darnaus vystymosi tikslų.

FarmBox projekto tikslas – tobulinti studentų ir ūkininkų CSA įgūdžių ugdymą, siekiant didinti jų informavimą apie klimato kaitos iššūkius ir supažindinti su CSA nauda.

Kodėl „FarmBox“?

Žemės ūkyje sektoriuje dirba apie 22,2 mln. žmonių, tačiau sektoriui ypač aktualus naujos kartos darbuotojų ir ūkininkų pritraukimas. Šiandien žemės ūkyje ypač aktualu dirbti tvariai, gaminti kokybišką maistą saugant aplinką, tinkamai reaguoti į klimato kaitą, patenkinti visuomenės poreikius, susijusius su sveika ir subalansuota mityba ir neatsilikti nuo vis spartesnės mokslo ir technologijų pažangos. Todėl  svarbu, kad būsimiesiems ūkininkams ir ūkio darbuotojams būtų prieinamas švietimas ir nuolatinis mokymas(is), kuris užtikrintų būtinas žinias ir gebėjimus, reikalingus prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Projekto partneriai siekia sukurti mokymo(si) turinį apie klimato kaitos požiūriu pažangų žemės ūkį, kuriame būtų pateikta pagrindinė informacija bei pristatyta naudinga praktika, kaip pagerinti ūkio valdymo praktikas, atsižvelgiant į biologinės įvairovės principus ir prisitaikyti prie klimato kaitos poreikių.

Projekto pagalba planuojama sukurti internetinį simuliatorių, kuris smulkių ir vidutinių ūkių savininkams sudarys galimybes virtualioje aplinkoje imituoti CSA priemonių įgyvendinimą.

Kas yra „FarmBox” tikslinė grupė?

Tikimasi, kad naudojantis mokymo(si) turiniu ir simuliatoriumi bus sustiprinti instruktorių gebėjimai kurti novatoriškas ūkininkavimo žinias, metodus ir praktiką, naudojant kritinius klimato scenarijus (scenarijais grindžiamas metodas) ir padidinti studentų ir ūkininkų kompetenciją prisitaikymo prie klimato kaitos praktikos srityje (dirvožemio ir vandens valdymas, klimato kaitai atsparūs augalai ir t. t.). Atviros skaitmeninės praktikos naudojimas padidins dėstytojų ir naudotojų pasitikėjimą skaitmeninėmis priemonėmis, ypač žemės ūkio sektoriuje ir praplės informacijos sklaidą tarptautiniu mastu.