Tautodailininkams ŽŪR padėkos

Kovo 28 d. Rokiškio krašto muziejuje įvyko Rokiškio rajono tautodailininkų ataskaitinės kūrybos darbų parodos aptarimas ir susirinkimas.

Susirinkimo metu Žemės ūkio rūmų pirmininko Arūno Svitojaus padėkomis buvo apdovanoti tautodailininkai, kurių meno kūriniais Tautodailės Penkiasdešimtmečio proga buvo padabintas Lietuvos nacionalinis muziejus. Padėkos įteiktos tautodailininkams: Erikui Čypui už medžio drožybos tradicijų puoselėjimą ir žaislininkystės amato populiarinimą, Alei Gegelavičienei – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinei amatininkei, senųjų audimo, mezgimo, siuvimo ir siuvinėjimo, audimo amato puoselėtojai už tradicinių senųjų amatų puoselėjimą ir populiarinimą  bei Genei Šimėnienei, kuri garsina Rokiškio kraštą Norvegijos mugėse už senojo audimo amato puoselėjimą ir perdavimą jaunajai karta.

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Pane­vė­žio bend­ri­jos Rokiš­kio sky­riui vadovauja aktyvi ūkininkė Birutė Dapkienė. Smagu, kad tarp gausaus tautodailininkų būrio yra nemažai ūkininkaujančiųjų. .

Rokiškio krašto tautodailininkai atstovauja pagrindines mūsų tautodailės šakas – medžio drožyba, audimas, mezgimas, nėrimas, margaraščių tautinių juostų rišimas, keramika, sodai, pynimas iš vytelių, vilnos vėlimas, tapyba, karpiniai,  siuvinėjimas, margučių marginimas, verbų rišimas, kalvystė. Tautinio paveldo sertifikatais nominuoti meistrai, kurių kūrybiniai ypatumai atitinka per ilgus amžius kauptas Lietuvos tautodailės tradicijas. O svarbiausia, kad patyrę meistrai savo patirtį, tradicijas ir išmonę perduoda jaunajai kartai. Rokiškio tautodailininkai dalyvauja rajoninėse, regioninėse, tarptautinėse parodose, įvairiuose projektuose, mugėse. Rankdarbių pagalba atskleidžiamas liaudies kūrėjų grožio pajautimas, jų santykis su aplinka, žmonėmis, šio krašto gamta bei tradicijomis.

Rokiškio tautodailininkų skyrius vienija per 50 tautodailininkų. 2017 m. rugsėjo 22 d. didelių kolektyvinių pastangų ir iniciatyvų, vadovaujant Birutei Dapkienei, Rokiškio miesto centre atidaryta Tautodailės galerija, kurioje eksponuojami vietinių tautodailininkų darbai.