Telšių krašte pagerbti pažangiausi pieno ūkiai

Spalio 19 d. vykusiame Telšių rajono ūkininkų sąjungos konkurse „Metų ūkis 2023“ pagerbti geriausi šio rajono ūkininkai. Šiemet konkurso prioritetas – pieno ūkiai. Nors šventėje jautėsi pakili nuotaika, ūkininkai neslėpė, kad šie metai buvo vieni sunkiausių jų ūkininkavimo istorijoje. Renginyje kalbėta ne tik apie gamtinius iššūkius, bet ir pieno krizę, pagerbti ir aktyviausi pienininkai dalyvavę protesto akcijoje „Nemokamo pieno (ne)būna“.

 

Metai buvo ir išlieka sudėtingi

Šiemet Telšių rajono ūkininkų sąjungos organizuojamas konkursas „Metų ūkis 2023“ – jubiliejinis. Jis organizuojamas jau 30 kartą. Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė pasidžiaugė, kad net pandemija nenutraukė šios gražios tradicijos ir kiekvienais metais rajone lankomi ir renkami patys pažangiausi ūkiai. Pasak jos, šio konkurso tikslas išrinkti geriausius pastarųjų metų ūkius bei paskatinti kitus ūkininkus imtis modernaus ūkininkavimo, siekti efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros. Konkursas suteikia galimybę artimiau susipažinti su žmonėmis, kurie yra arčiausiai žemės, daugiau išgirsti apie jų rūpesčius ir džiaugsmus, o įvertinus pasiektus rezultatus bei patirtį – pasimokyti.

„Nors šiandieną šventė, tačiau dauguma ūkininkų sutiks, kad šie metai mums buvo ypatingai sunkūs. Šiuo metu esame pačiame dugne ir labai tikiuosi, kad nuo jo atsispirsime ir kilsime aukštyn. Metus sutikome su pieno krize, pavasarį lydėjo šalnos, vasarą – sausra. Ko šalnos neįveikė – pribaigė sausra. Rudenį mūsų kraštas gavo itin daug lietaus, kukurūzai skendi pelkėse, ūkininkai gaudo kiekvieną giedros valandą. Viliamės, kad su visomis negandomis susitvarkysime ir dirbsime toliau“, – vylėsi Z. Dargienė.

Padėka pilietiškiausiems ūkiams

Renginyje dalyvavęs Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis įteikė padėkas ūkininkams, aktyviai kovojusiems už tai, kad būtų atkreiptas visuomenės dėmesys į pieno krizę, už aktyvią pilietinę poziciją akcijoje „Nemokamo pieno (ne)būna“, kurios metu trimis pienovežiais buvo išdalinta 40 tonų pieno penkiuose miestuose: Telšiuose, Mažeikiuose, Kuršėnuose, Šiauliuose ir Kaune. ŽŪR direktorius padėkas ir dovanas įteikė net 36 ūkininkams. „Dėkojame ŽŪR bendruomenės vardu visiems ūkininkams už susitelkimą, bendrą darbą. Visi pamatėme, kad susitelkimas – didelė jėga. Linkiu, kad išliktumėte vieningi“, – pabrėžė S. Dimaitis.

Telšių rajono ūkininkų sąjungos vadovė pažymėjo, kad minėta akcija buvo nukreipta ne prieš konkretų pieno supirkėją, o visa tai buvo skirta visuomenės dėmesiui atkreipti. „Manau, kad mums pavyko, nes visuomenė pamatė, kokią gauname kainą už pieną. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šios akcijos, esate didvyriai, su dauguma iš jūsų vykome ir mitingus prie Žemės ūkio ministerijos“, – dėkojo už pademonstruotą vienybę Z. Dargienė.

Apdovanoti akcijos „Nemokamo pieno (ne)būna“ dalyviai: Jonas Lapinskas, Austė Terzi, Dainius Dargis, Petras Levanauskas, Alvydas Skiotys, Laura Gerybienė, Rima Pliuskienė, Artūras Savickis, UAB „Švedijos pienas”, Adomas Narmontas, Gintaras Benikas, Tomas Palekas, Janina Termenienė, Tulčių šeimos ūkis, Vidmantas Stulpinas, Ieva Stanienė, Gedas Lukoševičius, Gintaras Zikas, Rita Gofmanienė, Arūnas Šimkus, Alvydas Šimkus, Algirdas Kazlauskas, Elena Veselienė, Antanas Kulevičius, Pranciškus Platakis, Vaidas Budreckas, Darius ir Audronė Čegiai, Vaidas Serapinas, Alvydas Blažinauskis, Tomas Vitkevičius, Tadas Milius, Jolanta Gailienė, Eugenija Žaludienė, Ingrida Čiutienė, Jadzė Šerlinskienė, Vidmantas Šimkevičius.

Pieno savikaina mažins soja

Šiais metais, kaip ir kasmet, konkurse dalyvavo geriausi ūkiai iš kiekvienos seniūnijos, 10 ūkių varžėsi tarpusavyje. Tarp dešimties geriausių buvo ir Ričardas Pliuskus. Jaunasis ūkininkas Viešvėnų seniūnijoje petis petin dirba drauge su tėvais. Ūkininkauti šeimyna pradėjo nuo 11 karvių 1999–aisiais, o šiandien turi 105 piendaves, dirba apie 150 ha žemės, iš kurių 80 ha nuosavos. R. Pliuska savarankiškai vysto augalininkystės ūkį, padeda paruošti dalį pašarų piendavėms. Jis šiais metais ėmėsi auginti išskirtinę Žemaitijoje kultūrą – soją.

„Sojas ėmiausi sėti dėl pieno kainos, norėjau sumažinti pieno gamybos savikainą, – sprendimą kalvotoje Žemaitijoje auginti netradicinį augalą motyvavo R. Pliuskus. – Šiemet pasėjau jas tiesiog išbandymui, pažiūrėti kaip jos auga, kokia specifika, o kitąmet jau esu numatęs sėti 20 ha. Žinau, kad sojos auga Marijampolės, Panevėžio kraštuose, o dabar ir Telšiuose. Šiandieną dar turiu vieną sojos veislę, kuri dar visiškai žalia, pjauti dar anksti. Kol kas nupjoviau tik veislę „Laima“, byrėjo 2,3 t/ha.“

Jaunasis ūkininkas sakė, kad sojų auginimas visiškai kitoks nei mums jau įprastų pupų ar žirnių. Skiriasi sėjos laikas, jas į dirvą Lietuvoje žemdirbiai beria antrą gegužės dekadą, nes jos jautrios šalnoms. Ričardas apgailestavo, kad kol kas mūsų šalyje nėra registruotų augalų apsaugos priemonių, kurios tiktų sojoms, todėl tenka derlių auginti be pesticidų.

Jis taip pat augino rapsus, kviečius, kvietrugius, miežius, žirnius, visų pasėlių derlius buvo vidutinis. „Apie penktadalį grūdų pasilieku, kitus – parduodu. Dar esu jaunas, man tik 33 metai, ūkininkauju tik ketvirti metai, neturiu dar sąlygų laikyti daugiau grūdų per žiemą“,– pridūrė R. Pliuskus. Paklaustas kas patraukė grįžti į ūkį ir dirbti kartu su tėvais, jaunasis ūkininkas plačiai nusišpysojo: „nuo aštuonerių metų vairuoju traktorių“. Jis ūkininkavimą vadina ne darbu, o gyvenimo būdu, jis sėkmingai baigęs agronomijos studijas spirgėjo teorines žinias pagaliau taikyti praktikoje. Tiesa, kalbėdamas apie ateities perspektyvas Ričardas ne be toks optimistiškas – smukusi grūdų ir pieno supirkimo kaina demotyvuoja, nei jis, nei jo tėvai apie plėtrą nebegalvoja, stengiasi išsilaikyti, kad pajėgtų įvykdyti visus šiuo metu prisiimtus įsipareigojimus.

Dvi gyvulininkystės kryptys

Kaip ir kiekvienais metais išrinkti trys pažangiausi Telšių rajono ūkiai. „Metų ūkio“ komisija kasmet stengėsi ieškoti naujų veidų ir vardų, skirti dėmesį naujai įsitvirtinusiems ūkiams, išrinkti ūkius, kurie padarė didžiausią pažangą, plėtrą. Šiemet konkurso epicentre – pieno ūkiai. Dauguma sėkmingai dirba, dalyvauja įvairiose Lietuvos kaimo plėtros priemonėse, vykdo ekologinį ūkininkavimą, diegia modernią techniką.

I vietos nugalėtojais pripažintas Zitos ir Dainiaus Dargių ekologinis ūkis. Jiedu ūkininkauja nuo  2007 metų. Pradėjo nuo 5 ha, ūkis buvo įkurtas pagal jaunojo ūkininko programą, įsigyta tuo metu reikalinga technika. Tiesa, iš pradžių veikė tik augalininkystės ūkis, tik vėliau, pamažu jauna šeima ūkį pradėjo plėsti ne tik pagal dirbamos žemės plotą, bet ir ėmė investuoti į pastatus: pastatė fermą, kitam pastatui pakeitė stogą, įrengė angarą, silosines, o dabar planuoja atnaujinti mėšlo valymo įrengimus. Šiuo metu Dainius turi pienininkystės ūkį, Zita – mėsinių galvijų. Daugiausia augina aubrakus, angusų mišrūnus. Bendrai dirba virš 600 ha žemės, iš kurių daugiau, kaip 85 proc. ploto sudaro pievos, nes galvijai šiltuoju metų laiku ganosi pievose, mėsiniai galvijai ganomi ekstensyviai. Pagal poreikį sėjamos grūdinės kultūros, laikoma apie 320 galvijų: iš kurių 150 pieninių galvijų, iš kurių yra 80 piendavių ir 170 mėsinių galvijų.

„Šiuo metu į pieno ūkį nusprendėme daugiau neinvestuoti, nes norime patys daugiau pailsėti. Tokia ūkininkavimo kryptis reikalauja tikrai nemažai laiko, jėgų. Turime samdomą melžėją, tačiau suprantame, kad darbuotojai nėra amžini. Kaime surasti darbuotojų tikrai sudėtinga. Šiuo metu esame įsipareigoję dar tris metus išlaikyti pienines karves, o vėliau svarstome piendaves keisti į mėsinius galvijus. Tokia mūsų ateities kryptis. Mūsų daug kas klausia, o ką darysime jei pieno kaina vėl pakils. Tai nebepakeis mūsų sprendimo, pienininkystėje nepasiliksime, į šią sritį daugiau neinvestuojame“, – tikino Z. Dargienė.

Kartų kaitą užtikrinę ūkiai

Lauros ir Deivido Gerybų ūkis pelnęs II vietą taip pat puoselėja pienininkystę. Šeima ūkininkauja nuo 2015 metų, dirba apie 125 ha žemės, iš kurių 65 ha nuosavos, laiko apie 105 galvijų, iš jų – 59 melžiamos karvės. Deividas prisiminė, kad ūkiui stotis ant kojų iš pat pradžių buvo nelengva, po truputį ūkį plėtė, nuolat tvarkė ir puoselėjo sodybą. „Buvau išvykęs padirbėti į užsienį, plušau Ispanijoje, tačiau ten nepatiko, grįžau į tėviškę. Dabar dirbame kartu su tėvais, melžiame karves. Žinoma, šiuos metus lydėjo krizė, gavome paramą, tačiau ji tebuvo simbolinė. Už gautą paramą galima nupirkti du papildomus šieno ritinius. Jeigu ir toliau laikysis tokios žemos pieno supirkimo kainos, rimtai svarstome pereiti prie mėsinių galvijų. Dar dvejus metus privalome melžti karves, turime įsipareigojimų“, – atvirai kalbėjo D. Geryba.

Už pasirinkimą ir ryžtą kurtis ir dirbti kaime, užtikrinant kartų kaitą vystant šeimos ūkį III vieta suteikta Akvilės ir Antano Rusių šeimai, taip pat puoselėjančiai pienininkystės ūkį. Šeimyna ūkininkauja nuo 2020 metų, dirba apie 120 ha žemės. Ūkininkė sudalyvavo jaunojo ūkininko įsikūrimo programoje, toliau dalyvauja investicijos į žemės ūkio valdas programoje. Šiandieną prižiūri 100 pieninių galvijų, iš kurių yra 50 melžiamų karvių. Akvilė iki perimant ūkį į savo rankas, dirbo mokytoja, auklėjo pradinių klasių mokinukus, darželinukus.  „Kur dirbti sunkiau – mokykloje ar ūkyje? Tiesą pasakius abu darbai pilni iššūkių, – pripažino A. Rusienė. – Šie metai buvo tikrai sunkūs, tačiau rankų nenuleidžiame.“

Ūkis ieško pirkėjo

Deja, vienas ūkis dalyvavęs „Metų ūkis 2023“ konkurse pranešė liūdną žinią. Savo 100 karvių ūkį jie likviduoja – ūkis parduodamas. Naujų šeimininkų ieško Upynos seniūnijoje įsikūręs Alvydo ir Onos Šimkų pienininkystės ūkis. Jame ūkininkai triūsė nuo 1992 m. pradėję nuo 5 telyčių, dabar augina 100 melžiamų pieninių karvių ir 50 prieauglio. Ūkio išskirtinumas – karvės turi A2A2 geną, vadinasi, pienas nesukelia alergijos. A. ir O. Šimkai dirba apie 200 ha žemės, iš kurių 130 ha nuosavos. Pagal poreikį atnaujinama technika, pakeistas fermos stogas. Tačiau neturint kam perduoti ūkio – jo šeimyna atsisako.

„Kai su komisija lankėmės jų ūkyje, jie prasitarė, kad ūkį nori parduoti, nes nebeturi kam jo perduoti. Pamanėme, kad gal šeima juokauja, tačiau vėliau pamatėme, kad jau patalpintas skelbimas, ūkininkai jau pavargo. Jie yra garbaus amžiaus, vaikai kaime dirbti nenori“, – apgailestavo Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Z. Dargienė.

***

Visi, dalyvavusieji „Metų ūkis 2023″ konkurse buvo apdovanoti padėkos raštais.

Daivos ir Kęstučio Kriščiūnų ekologinis ūkis iš Nevarėnų sen., kurie ūkininkauja nuo 2003 m. Pradėjo nuo 5 karvių ir kelių hektarų žemės, tai šeimos ūkis, dirba patys, pagal poreikį padeda vaikai. Dabar dirba apie 52 ha, iš kurių 36 ha nuosavos. Tai ekologinis pienininkystės ūkis: šiuo metu auginama 21 melžiama karvė ir 21 pieninių galvijų prieauglis.

Ūkininkams įteikta padėka už stabiliai tvarkomos sodybos erdvę ir draugišką požiūrį į gamtą.

Alvydo ir Onos Šimkų pienininkystės ūkis iš Upynos sen., kurie ūkininkauja nuo 1992 m. Ūkio pradžia – 5 telyčios, dabar augina 100 melžiamų pieninių karvių ir 50 prieauglio. Ūkio išskirtinumas, kad auginamos karvės turi A2A2 geną, tai reiškia, kad pienas yra nealergiškas. Dirbama apie 200 ha žemės, iš kurių 130 ha nuosavos. Pagal poreikį atnaujinama technika, pakeistas fermos stogas. Deja, bet šiai dienai pieno ūkis parduodamas.

Ūkininkams įteikta padėka už ilgametį triūsą, už pasirinkimą ir ryžtą kurtis ir dirbti kaime

Raimondos ir Vaidmanto Sasnauskų ūkis iš Gadūnavo sen. Ūkininkauja daugiau, kaip 30 metų. Aktyviai dalyvauja investicijų į žemės ūkio valdas programos priemonėse. Pradėję beveik nuo nulio, šiandien ūkininkai dirba apie 240 ha žemės, iš kurių daugiau kaip 80 proc. pievos, augina apie 50 ha kukurūzų, laiko apie 300 galvijų, iš kurių 110 melžiamų karvių, kurias melžia robotai. Tai pirmasis ūkis, kuris Telšių rajone įsirengė melžimo robotus.

Ūkininkams įteikta padėka už meilę ir prieraišumą savo augintiniams.

Oksanos ir Dariaus Adomavičių ūkis iš Tryškių sen. 12 metų gyvenę Klaipėdoje, nutarė įsikurti kaime. Taip pradėję kurti ūkį nuo 3 ha ir 2 veršelių, šiandien ūkininkai dirba apie 120 ha, iš kurių 20 ha nuosavos ir jau 80 pieninių galvijų, iš kurių 28 melžiamos karvės. Ūkininkai turi puikių idėjų

apie ūkio plėtrą, planuoja dideles investicijas į naujos fermos statybas.

Ūkininkams įteikta padėka už idėjos turėjimą ir jos įgyvendinimo siekį, už pasirinkimą ir ryžtą kurtis ir dirbti kaime.

Jolantos Gailienės ekologinis ūkis iš Varnių sen. Ūkininkai pradėjo ūkininkauti 2020 m., perėmę ūkį iš mamos. Šiandien dirba apie 80 ha žemės, augina apie 60 pieninių galvijų, iš kurių 40 melžiamų

karvių. Ūkininkams rūpi vaikų ir anūkų sveikata, todėl čia ūkininkaujama ekoloigiškai dar nuo 2009 metų.

Ūkininkams įteikta padėka už sėkmingą ūkinę veiklą kelių kartų šeimos ūkyje.

Arno Aušinskio ūkis iš Ryškėnų sen. Ūkininkauja 7 metus.  Augina pieninius bulius, kurių ūkyje šiandien yra 64. Dirbamame 105 ha žemės plote auginamos grūdinės kultūros, kukurūzai, pievos.  Aktyviai dalyvauja investicijų į žemės ūkio valdas programų priemonėse.

Ūkininkui įteikta padėka už idėjos turėjimą ir jos įgyvendinimo siekį.

Pliuskių šeimos ūkis iš Viešvėnų sen. Ūkininkauja nuo 1999 metų. Pradėję nuo 11 karvių, šiandien ūkyje 105 galvijai, iš kurių 50 melžiamų karvių. Aktyviai dalyvauja investicijų į žemės ūkio valdas programų priemonėse. Dirba apie 150 ha žemės, iš kurių 80 ha nuosavos.  Augina 6 rūšių kukurūzus. Taip pat ūkyje auginama išskirtinė Žemaitijai nebūdinga kultūra – soja.

Ūkininkai apdovanoti už pasirinkimą ir ryžtą kurtis ir dirbti kaime, už netradicinės žemės ūkio šakos vystymą.

Lauros ir Deivido Gerybų iš ūkis Luokės sen. Ūkininkauja nuo 2015 metų. Aktyviai dalyvauja investicijų į žemės ūkio valdas programų priemonėse. Ūkininkai dirba apie 125 ha žemės, iš kurių 65 ha nuosavos. Laiko 105 galvijus, iš kurių 59 melžiamos karvės.

Ūkininkai apdovanoti už stabiliai tvarkomą sodybą ir draugišką požiūrį į gamtą.

Zitos ir Dainiaus Dargių ekologinis ūkis iš Degaičių sen. Ūkininkauja nuo 2007 metų. Ūkininkauti pradėjo nuo 5 ha, pasinaudojant jaunojo ūkininko programos parama. Aktyviai dalyvauja investicijų į žemės ūkio valdas programos priemonėse, tvariose investicijose. Šiandien ūkininkai dirba virš 600 ha žemės, iš kurių daugiau, kaip 85 proc. ploto sudaro pievos, nes galvijai ganymo laikotarpiu ganosi palaidi pievose. Pagal poreikį sėjamos grūdinės kultūros, laikoma apie 320 galvijų: iš kurių 150 pieninių galvijų, iš kurių yra 80 melžiamų karvių ir kiti prieaugliai ir 170 mėsinių galvijų.

Ūkininkai apdovanoti už entuziazmą ir spartų ūkio proveržį, už naujas idėjas ir ekologinio ūkio plėtojimą.

Akvilės ir Antano Rusių šeimos ūkis iš Žarėnų sen. Savo ūkininkavimo istoriją pradėjo 2020 metais, perėmę ūkį iš tėvų. Ūkininkai dirba apie 120 ha žemės, iš kurių 7 ha nuosavos, laiko 100 pieninių galvijų, iš kurių yra 50 melžiamų karvių.

Ūkininkai apdovanoti už pasirinkimą ir ryžtą kurtis ir dirbti kaime, perimant kelių kartų šeimos ūkį.

***

Renginio dalyvius ir svečius kultūrine programa džiugino Telšių kultūros centro sportinių šokių klubo „Vėlunga“ (vadovė Daina Butkienė) šokėjų pasirodymai, grupė El Fuego.

***

Šventinio renginio generalinis rėmėjas: Kredito unija „Germanto lobis“.

Rėmėjai: Telšių rajono savivaldybė, UAB „Litgenas“, UAB „Naftrus“,  UAB „Rovaltra“, UAB „Veta”, AB „Lytagra“, UAB „MagnumVeterinarija“, UAB „Žaliasis Raistas“, žemės ūkio konsultavimo tarnyba, UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“ RVAC,  Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Pieno Tyrimai“, AB „Higėja“, UAB BlueberryBaltic, UAB „Raudoniai“, UAB DeLaval, Lietuvos pieno ūkių asociacija, AB „Žemaitijos pienas“