Telšių rajono ūkininkai mokėsi verslo planavimo

Balandžio 11- 13 dienomis Telšių rajono ūkininkai dalyvavo mokymuose pagal mokymo programą „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, kurios trukmė – 24 akad. val. Mokymus vedė Žemės ūkio rūmų konsultantė ir Savivaldos organizatorė Rietavo sav. ir Plungės r. Birutė Dromantienė.

Mokymų dalyviai susipažino su verslo kūrimo pagrindais, mokėsi kaip teisingai planuojant gamybinius procesus ūkyje/įmonėje galima pasiekti didesnio pelno, analizavo kokios alternatyvios žemės ūkiui veiklos galėtų būti perspektyvios.

Mokymų dalyviai daug diskutavo ne tik apie verslo pradžiai reikalingas investicijas, bet ir apie verslo idėją, kurią būtų galima pritaikyti ir įgyvendinti savo rajone. Daug dėmesio mokymų metu buvo skirta ir kaimo verslininko asmeninėms savybėms aptarti. Mokymų kursų dalyviai aktyviai diskutavo kokios savybės būtinos verslininkui, o kokios –  trukdo siekti ir įgyvendinti savo tikslus. Atliekant SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizę, mokymų dalyviai įsitikino, jog stiprybių ir galimybių kurti verslą yra kur kas daugiau, nei silpnybių ir grėsmių. „Žinoma, labai svarbu atlikti ateities įžvalgas, įvertinti konkurenciją, technologijų ir inovacijų įtaką, naujus iššūkius ir galimas krizes“ – akcentavo konsultantė Birutė Dromantienė.

Su verslo finansavimo galimybėmis mokymų dalyvius supažindino Kredito unijos „Germanto lobis“ atstovas Vladas Murašovas, o patirtimi apie savo sukurtą verslą geranoriškai pasidalino Platelių (Plungės r.)  ūkininkė Vaiva Jundulaitė Kosienė, užsiimanti vaistažolių auginimu biodinaminiame ūkyje bei kitomis alternatyviomis žemės ūkiui veiklomis.

Visiems mokymų dalyviams buvo įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Žemės ūkio rūmai mokymus „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ vykdo  pagal  įgyvendinamą  projektą   „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“. Mokymai pagal šią programą bus organizuoti dar 17-oje šalies rajonų.