TI sumažinimas nepalies smulkių ūkių?

Pasak ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaro Philo Hogano, pasiūlymas tiesiogines išmokas mažinti nuo 60 000 eurų ribos neturės labai didelės įtakos šeimos ūkiams.

Komisaras paaiškino, kaip valstybės narės galės perkelti išmokas mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams. „Vidutinis ūkininkas, turintis 40 ha ar mažiau, nepatirs nuostolių” – teigė Komisaras.

Hoganas sako, kad bendras BŽŪP biudžeto sumažinimas yra neišvengiamas, ypač atsižvelgiant į tai, kad dėl „Brexit” ES biudžete atsiranda deficitas, o visas biudžetas yra perorientuojamas į saugumą, migraciją ir gynybą.

„Per pastaruosius trejus metus labai atidžiai klausiausi ūkininkų apie tiesioginių pajamų rėmimo svarbą, o biudžeto pasiūlyme pirmenybė teikiama tiesioginių išmokų apsaugai. Finansavimas tiesioginėms išmokoms pagal dabartinį 2014-2020 m. BŽŪP biudžetą sudarė 70%; BŽŪP biudžete po 2020 m. tiesioginių išmokų dalis sudarys 72,5%“

„Mes siekiame tolesnės konvergencijos, siekdami mažinti atotrūkį tarp kai kurių šalių išmokų už hektarą ir 90% visų ES išmokų ūkininkams vidurkio – tai reiškia, kad 16 valstybių narių tiesioginės išmokos sumažės maždaug 3,9%. Dar šešių valstybių išmokos mažės mažesne suma, ir penkių valstybių narių  – tiesioginės išmokos didės”, – sakė Komisaras.

Apskaičiuojant išmokas už hektarą, Komisijos narys teigė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos išmokos padidės atitinkamai 13,6%, 13,2% ir 12,3%.

Jis taip pat teigė, kad nebus tiesioginių išmokų mažinimo tokioms šalims kaip Rumunija, Slovakija ir Portugalija.

„Komunikate dėl BŽŪP, kurį paskelbėme praėjusį lapkritį, Komisija pasiūlė skatinti labiau subalansuotą paramos paskirstymą taikydama privalomą ribojimo mechanizmą; bet taip pat bus atsižvelgiama į darbo sąnaudas, įskaitant darbo jėgą. Jei valstybės narės gerai pasinaudos šia galimybe, tai reiškia, kad nors 16 valstybių narių išmokų bendras vokas sumažės 3,9 proc., šeimos ūkiai to beveik nepajus.“

Ph. Hoganas taip pat atkreipė dėmesį į pasiūlymus sumažinti kaimo plėtros programai skirtą bendrą finansavimą. Taigi, jei dabar kaimo plėtros programą ES finansuoja 53%, tai bus sumažinta iki 43%; jei 80% – iki 70%. Tai reiškia, kad valstybės narės turės užpildyti šią spragą. Jei šalys narės tai padarys, kaimo plėtros lėšos nesumažės – ūkininkai, kurie ūkininkauja nepalankiose vietovėse, nepatirs nuostolių,“ – sakė jis.

ES siūlomas daugiametės finansinės programos (DFP) biudžetas 2021 m. iki 2027 m. yra 1,279 milijardo EUR. Tai sudaro 1,11% 27 ES valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP).