Ūkiams dar teikiamos individualios garantijos palankesnėmis sąlygomis: liko 2 mėnesiai

Ūkininkai ir įmonės, kurios dėl COVID-19 pandemijos patyrė sunkumų, dar gali kreiptis dėl paskolų ir lizingo paslaugų į finansų įstaigas su valstybės suteikiama garantija. Šias garantijas finansų įstaigoms teikia Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), šiemet tokių garantijų jau suteikęs už 8,4 mln. eurų.

Per šiuos metus ŽŪPGF iš viso – tiek sunkumų nepatiriantiems, tiek jų patiriantiems subjektams – jau suteikė daugiau kaip 36,2 mln. eurų garantijų. Jų dėka ūkininkai ir įmonės iš finansų įstaigų gavo 50,6 mln. eurų paskolų ir lizingo paslaugų.

„Įprastai individualios garantijos yra teikiamos sunkumų nepatiriantiems ūkio subjektams, tačiau COVID-19 pandemijos laikotarpiu buvo patvirtintos palankesnės sąlygos, kuriomis individualios garantijos teikiamos ir sunkumų patiriantiems ūkio subjektams. Dabar yra numatyta, kad jos dar bus teikiamos iki šių metų pabaigos“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Garantijos sunkumų patiriantiems ūkio subjektams yra teikiamos už paskolas ar lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, apyvartinėms lėšoms papildyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti. Jos teikiamos iki 5 mln. eurų paskoloms, finansų įstaigai garantuojant iki 90 proc. neatgautos arba iki 35 proc. negrąžintos sumos dalies grąžinimą.

Per šiuos metus individualios garantijos palankesnėmis sąlygomis suteiktos 14 sunkumų patiriančių ūkio subjektų, kurie garantijų dėka gavo 9,5 mln. eurų ūkinei veiklai palaikyti (garantuojant 8,4 mln. eurų). Didžioji dalis, gavusių šias garantijas, yra ūkininkai, taip pat yra keli žemės ūkio kooperatyvai ir bendrovės. Dauguma jų užsiima tradiciniu žemės ūkiu, bet yra ir bendrovių, užsiimančių alternatyvia žemės ūkiui veikla kaimo vietovėje. Daugiausiai subjektai garantijas gavo finansavimui, skirtam apyvartinių lėšų papildymui, žemės ūkio technikai įsigyti, įrenginių rekonstrukcijai.

„Garantijų, suteiktų sunkumų dėl COVID-19 ligos protrūkio patiriantiems ūkio subjektams, suma sudaro apie 23 proc. nuo visų šiemet suteiktų garantijų sumos, pernai ši dalis buvo kiek didesnė. Tai rodo, kad ūkių situacija gerėja, tačiau finansavimo ieškančius ir sunkumų patiriančius ūkio subjektus kviečiame paskubėti, kol dar jiems galioja palankesnės garantijų teikimo sąlygos“, – pataria R. Globienė.

Daugiau informacijos apie individualių garantijų teikimą sunkumų dėl COVID-19 pandemijos patiriantiems ūkio subjektams galite sužinoti čia: Individualios garantijos nukentėjusiems nuo COVID-19