Ūkininkai domisi inovacijomis

Vasario 2 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko 2 projekto „Integruotos tiksliosios augalininkystės sistemos naudojimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę” grupės narių susitikimai.

Grupės narių susitikimuose buvo pristatytas cheminių elementų nustatymas iš augalo atvaizdo, naudojantis aerodistanciniais – spektrometriniais metodais.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PRANEŠIMU  ŽŪR_2018_02_02

Moksliškai nustatyta, kad augalų derlių ar jų kokybę lemia ne maksimumo veiksnys, bet atvirkščiai – minimumo, kai augaluose trūksta būtent vieno cheminio elemento ir dėl to negali vykti tam tikros cheminės reakcijos, kuriose šio elemento dalyvavimas būtinas. Vizualiai maisto medžiagų poreikis augaluose nustatomas tik tada, kai augaluose vykstantys procesai jau yra sutrikdyti ir augalams jau yra pakenkta (akimi matomos dėmės ant augalų yra žuvusios augalo dalys), o tai riboja pasėlių derlingumą bei derliaus kokybę. Žemdirbiai augalininkystėje naudoja bendras rekomendacijas bei remiasi patirtimi, bandydami atspėti augalų poreikius ir juos patenkinti. Esant skirtingoms oro sąlygoms, dirvožemio sudėčiai, derlingumui ar drėgnumui tokie spėjimai nėra tikslūs ir optimalūs. Todėl ši problema aktuali visiems šalies žemdirbiams vykdantiems veiklą bet kuriame augalininkystės sektoriuje: grūdininkystėje, daržininkystėje, uogininkystėje ir t. t. Taigi, vienas iš projekto tikslų – kaip galima anksčiau ir tiksliau nustatyti, kokių ir kiek elementų augalams trūksta. Visa tai bus galima atlikti nuotoliniu būdu, įdiegus spektrografines priemones, kurių pagalba bus identifikuoti cheminiai elementai augalo atvaizde. Apdorojus šiuos duomenis, bus žinoma, ar reikia tręšti pasėlius ir, jei reikia, tai kokiomis medžiagomis bei kokiais jų kiekiais. Be to, sistema leis tiksliai nustatyti rizikingas pasėlių zonas, kuriose stebimi augimo pakitimai ir kurioms reikalingas papildomas tręšimas – t. y. neliks būtinybės apdoroti visą lauką, taip sumažės ūkininko darbo sąnaudos, trąšų bei kuro sunaudojimas ir bus pasiektas optimalus rezultatas.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą „Integruotos tiksliosios augalininkystės sistemos naudojimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“.

Įgyvendinant projektą buvos įrengti ir atlikti parodomieji bandymai 12 augalininkystės (javų) ūkių, sprendžiant optimalaus trąšų naudojimo problemą.

Įdiegus integruotą tiksliosios augalininkystės sistemą ūkininkai galės racionaliai naudoti išteklius bei techniką ir padidinti ūkio našumą ir pelningumą. Racionalus cheminių medžiagų ir technikos naudojimas sumažins neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai. Projekto metu įvertinus bandomojo ūkio specifiką, geografinius ir geomorfologinius duomenis, pritaikyta metodika, aktuali visam Lietuvos agrariniam sektoriui. O parodomojo bandymo rezultatas – inovatyvios integruotos precizinės augalininkystės technologijos prototipas pademonstruotas realiomis sąlygomis.

Projekto rezultatai bus pristatyti baigiamojoje konferencijoje, kuri planuojama š. m. kovo 13 d. Žemės ūkio rūmuose.