Ūkininkai tiki kooperacijos ateitimi

Lietuvoje veikia daugiau nei 200 žemės ūkio kooperatyvų. Šis skaičius galėtų būti gerokai didesnis. Kooperacija sėkmingai galėtų pasitarnauti smulkiems ir vidutiniams ūkiams.

Susikoperavę smulkūs ir vidutiniai ūkiai turėtų ne tik didesnį „svorį“ derybose dėl produkcijos supirkimo kainos, bet jiems atsivertų ir platesnės galimybės ūkių modernizavimui.

Kelmės rajone, Pakražančio seniūnijos Stulgių kaime ūkininkaujantys Rasa ir Arūnas Rutkauskai taip pat supranta kooperacijos naudą.

„Ūkį įkūrėme prieš 3 metus – 2014-aisiais, pasinaudodami ES parama pagal jaunojo ūkininko rėmimo programą. Taip pat pasinaudojome ir valdų modernizavimo programa, pagal kurią modernizavome tvartą, pastatėme angarą pašarams, įsigijome pašarų ruošimo techniką, mėšlo kratytuvą ir gyvulių pervežimo priekabas. Daug investavome į gyvulių priežiūrą – įsigijome veršiavimosi priežiūros sistemą SMART VEL, kuri yra pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje, kai mobiliojo telefono pagalba perspėja apie prasidedantį veršiavimąsi. Taip pat įsigijome traktorių Claas“ – pasakoja Arūnas Rutkauskas.

Ūkininkai turi 22 ha nuosavos žemės, dar nuomojasi 44 ha irplanuoja plėsti ūkį bent iki 120 ha.

Ūkis specializuojasi veislinių galvijų limuzinų auginime. Ūkio savininkai gerai supranta, kad siekiant pasiekti gerų rezultatų būtina daug dėmesio skirti gyvūnų sveikatingumui, kokybiškiems pašarams ir mikroklimatui. Ūkyje atsakingai pildomi mėsinių galvijų svėrimo, kergimo, sėklinimo, veršelių svėrimo žurnalai. Visa veislinė mėsinių limuzinų banda įsigyta Prancūzijoje. Bulius JOUFLU 1015 kg 3 m amžiaus taip pat atkeliavo iš Prancūzijos.

Ūkininkai savo ūkyje užaugintą veislinę medžiagą parduoda ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos mėsinių galvijų augintojams.

Šiais metais ūkis įgijo Žaliąjį diplomą, todėl ūkyje numatoma ir ateityje diegti inovacijas, skleisti gerąją patirtį studentams ir moksleiviams – praktikantams.

Ūkininkai geranoriškai dalinasi, ne tik žiniomis, patirtimi apie mėsinių limuzinų auginimą, bet ir technika, su aplinkiniais ūkininkais.

Ūkininkai dalyvauja Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos veikloje, tobulina kvalifikaciją, bendradarbiauja su kolegomis iš Prancūzijos, kur plačiai išplėtota kooperacija, todėl ir patys yra kooperatyvo „Baltic Cattle“ nariai, aktyviai dalyvauja žemdirbių savivaldos veikloje.

 „Kooperacija ir žemės sklypų konsolidacija – būtinos sąlygos ateities sėkmingam ūkininkavimui“ – sako A. Rutkauskas.