Ūkininkams bus kompensuotos išlaidos už pažymą

Liepos 17 d. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) įvyko suinteresuotų institucijų pasitarimas, siekiant išspręsti nesutarimus dėl nesuderintų pastabų ir pasiūlymų, pateiktų Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektui. Pasitarime dalyvavo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis.

Pasitarimą vedė ŽŪM viceministrė Ausma Miškinienė. Dalyvavo premjero patarėjas žemės ūkio klausimais Aleksandras Muzikevičius, Žemės ūkio, Teisingumo bei Finansų ministerijų ir ŽŪR bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų (LPPAR) asociacijos atstovai.

„Nors Finansų ir Teisingumo ministerijų atstovai abejojo, tačiau ŽŪR ir kitų institucijų atstovai pritarė siūlymui kompensuoti žemės ūkio gamyba užsiimančių asmenų išlaidas už pažymos, liudijančios su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą“, – sakė S.Dimaitis.

Šį sprendimą lėmė 2017 – ųjų patirtis, kai dėl ekstremalios situacijos (itin gausių kritulių) mūsų šalies žemdirbiai patyrė daug nuostolių – dėl žuvusio ar sugadinto derliaus nebuvo galimybių įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartis.

ŽŪR direktorius priminė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio 1 dalimi, nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą šalis gali būti atleidžiama, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, taip pat negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Taigi kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar civilinės atsakomybės netaikymo gali būti panaudotos LPPAR išduodamos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančios pažymos.

„Nutarimas kompensuoti išlaidas pažymai gauti bus labai svarbus smulkiesiems ūkininkams, kurie dėl ekstremalių situacijų neretai gali patirti net visų ūkinės veiklos metų pajamų dydį siekiančius nuostolius,“ – sakė S.Dimaitis.

Lėšos pažymų išdavimui kompensuoti bus skirtos iš ŽŪM asignavimų.

Projekte numatyta, kad nutarimas įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau neatmetama galimybė, kad jis įsigalios nuo tada, kai nutarimą pasirašys Ministras Pirmininkas.

Kartu bus patvirtintas ir pažymos kompensavimo sąlygų aprašas.

Šiuo metu pažymas išduoda LPPAR pagal veiklos zonas. Pažymos kaina – 200 EUR.