Ūkininkams naudingi mokymai

Rugpjūčio 1 d. Žemės ūkio rūmų konsultantė Janina Mandeikienė Ukmergės rajone vedė mokymus ūkininkams pagal mokymo programą „Kompleksinės paramos reikalavimai”.

Mokymo programos trukmė – 10 akad. val. iš kurių 2,5 val. skirtos įvertinti kompleksinės paramos reikalavimų atitiktį teisės aktams ūkyje. Tuo tikslu konsultante J. Mandeikienė, ir į kursus susirinkę ūkininkai, lankėsi Jūratės Baršauskienės ūkyje. J. Baršauskienė ūkininkauja Leonpolio kaime, Deltuvos sen., Ukmergės r. Ūkininkė deklaruoja 40 ha žemės ir 35 avis.

„Mokymo kursuose dalyvauja ne tik mūsų – Ukmergės rajono ūkininkai, bet sulaukiame interesantų ir iš gretimų rajonų. Ypač džiugina į mokymus atvykstantys jauni ūkininkai, kuriems rūpi ne tik kvalifikacijos pažymėjimas, bet ir žinios, ES reikalavimai, taisyklės, kurių privalu laikytis ūkininkaujant“ – pasakoja Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Ukmergės rajone Karolina Valaišienė.

Mokymai vykdomi pagal Žemės ūkio rūmų įgyvendinamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“. Visiems mokymų dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.