Ūkininkams reikalinga koncentruota informacija

Gegužės 18 d. Telšių rajone, Upynoje, Žemės ūkio rūmų konsultantė dr. Edita Karbauskienė vedė seminarą „Aplinkosauginiai reikalavimai ir agrarinės aplinkosaugos programos“. Informaciją apie organizuojamą seminarą rajono ūkininkams ir žemės ūkio veiklos subjektams pateikė Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius Telšių rajone Jonas Žvirblis.

Seminaro metu ūkininkai buvo supažindinti su aplinkosauginiais reikalavimais saugomose teritorijose, agroaplinkosauginių programų įgyvendinimu ūkininko ūkyje, ekstensyviu pievų tvarkymu ganant gyvulius, melioracijos griovių šlaitų priežiūra, dirvožemio ir vandens apsauga. Seminaro metu lektorė dr. E. Karbauskienė atsakė į seminaro dalyvių klausimus, diskutavo aktualiomis temomis.

Žemės ūkio rūmai konsultuoja ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklos subjektus bei kaimo gyventojus jau 24 metai. „Žemės ūkio rūmų specialistų – konsultantų sukaupta patirtis, nuolatinis bendravimas su ūkininkais ir kaimo vietovių gyventojais – pagrindas kokybiškai, kryptingai ir tikslingai konsultacinei veiklai. Stengiamės būti kuo arčiau žemdirbių, kokybiškai ir atsakingai suteikti konsultacijas, atsakyti į rūpimus ir aktualius klausimus. Šiandien, kaip ir visiems, taip ir ūkininkams, reikalinga konkreti ir koncentruota informacija, kurią teikia Žemės ūkio rūmų lektoriai, turintys ilgametę patirtį bendraujant su šalies ūkininkais. Žinoma, tenka investuoti ir į lektorių – konsultantų kvalifikacijos tobulinimą, nes keičiasi reikalavimai, taisyklės, taikomi nauji ūkininkavimo metodai ir kt. Žemės ūkio rūmų konsultantų patirtis ir pateikta informacija padeda ūkininkams priimti teisingus sprendimus savo vykdomos veiklos plėtojime ir aktualių problemų sprendime“ – kalba Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė.