Ūkininkų padėka – geriausias ŽŪR įgyvendinto projekto įvertinimas  

Spalio 28 d. Lietuvos Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR)  organizavo baigiamąją konferenciją, kurioje ūkininkams, žemės ūkio veiklos subjektams ir konsultantams pristatė įgyvendinto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ priemonę  projekto „Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“ rezultatus.

Konferencijos dalyvius pasveikino LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, pažymėjęs mokslo, ūkininkų ir konsultantų bendradarbiavimo svarbą. „Prieš keletą dienų europarlamentarai balsavo už tai, kad ES žemės ūkio politika nuo 2023 m. būtų lankstesnė, tvaresnė ir atsparesnė krizėms, tačiau sustiprino privalomas klimatui ir aplinkai naudingas paramos sąlygas, kuriomis siekiama, kad ne mažiau kaip 35 proc. šaliai numatyto kaimo plėtros biudžeto būtų skirta visoms su aplinkosauga ir klimatu susijusioms priemonėms ir ne mažiau kaip 30 proc. tiesioginių išmokų būtų skirta neprivalomoms ekologinėms schemoms, kurios leistų ūkininkams padidinti pajamas. Taip pat reikalauja ne mažiau kaip 30 proc. kiekvienos ES šalies ūkininkams numatytų tiesioginių išmokų skirti kovai su klimato kaita, gamtinių išteklių tvarumo valdymui ir biologinės įvairovės saugojimui. Taigi iškyla poreikis atsakingai įvertinti ūkio veiklą ir parinkti efektyvų tvaraus ūkininkavimo modelį, atsižvelgiant į dirvožemį, aplinkos sąlygas, ūkio dydį, žemės ūkio šaką ir optimalų technikos naudojimą. Smagu matyti pažangius Lietuvos ūkininkus, kurie ne tik teoriškai, bet ir praktiškai jau šiandien rengiasi ateities tvariam ūkininkavimui. LR ŽŪR įgyvendinto projekto dėka, Lietuvos ūkininkai iš esmės kitaip veikiančią grūdų paruošimo sėjai mašiną galėjo ne tik pamatyti, bet ir įsitikinti jos teikiama nauda bei efektyvumu ŽŪB „AUGA Skėmiai“ patalpose“ – sveikindamas konferencijos dalyvius informavo S. Dimaitis.

Projekto tikslas – stiprios sėklos

Lietuvos ūkininkams buvo pristatyta mokslų daktaro iš Charkovo Leonido Fadejevo sukurta ir patentu įteisinta grūdų paruošimo sėjai mašina ir ūkininkų ūkių, dalyvavusių projekte, rezultatai. Kokybiškos sėklos – vienas svarbiausių agrotechnikos veiksnių, padedantis padidinti augalų derlingumą minimaliomis papildomomis sąnaudomis. Gera sėkla yra viena iš pigiausių, bet svarbiausių priemonių gausiam ir pastoviam derliui išauginti. Pasėjus nekokybišką sėklą, mažėja kitų agrotechnikos priemonių (trąšų, sėjomainų, pasėlių priežiūros ir kt.) reikšmė, be to, veltui išberiami dideli jos kiekiai. Griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams ir stiprėjant ūkių konkurencingumui ūkininkai nuolat ieško būdų sėklos kokybei pagerinti, kad kiekviena į dirvą išberta sėkla būtų produktyvi.

„Prasidėjo trečioji spalio dekada. Meteorologų pranašaujama jog šilti orai dar šiek tiek išsilaikys. Šiltos dienos, kurių metu temperatūra gerokai perkopia + 5 C žiemkenčių pasėliams turės teigiamą įtaką fotosintezės efektyvumo procesams. Ilgas ir šiltas ruduo leidžia silpniau išsivysčiusiems žieminiams javams bei rapsams pasirengti žiemos miegui. Daugelyje ūkių buvo išlošta ankstinant sėją. Suvėlavus pasėti javus, pasėlių laukai margi, plėmuoti, prastas javų vystymasis. Tai įtakojo kritulių kiekis. Rugsėjo mėnesį kritulių Lietuvoje vidutiniškai iškrito 30 mm, tai kiek mažiau nei pusė daugiametės normos. Gerą pasėlių būklę lėmė ne tik optimalus sėjos laikas, bet ir tinkamai paruošta sėkla sėjai, kuri sumažino derliaus praradimo nuostolius net iki 15 proc. Išaugus derliaus priedui, padidėja ūkininkavimo efektyvumas, o tai leidžia sumažinti sąnaudas, kuomet pasiekiamas optimalus rezultatas, taupant esamus resursus. Augalų auginimo technologinis procesas prasideda sėklos apsirūpinimu bei jos paruošimu sėjai. Didžioji dalis ūkių sėjai naudoja savo derliaus resursus, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad nuolat sėklai naudojant savo grūdus, ženkliai blogėja jų ūkinės ir biologinės savybės. Todėl svarbu rinktis kokybišką sėklinę medžiagą, tuo įsitikinę projekte dalyvaujantys ūkininkai dėkojo už rezultatus, o tai yra pats geriausias įvertinima“, – pažymėjo projekto vadovė, LR ŽŪR konsultantė dr. Laura Masilionytė.

Konferencijoje dalyvavęs ūkininkas Tomas Jakimavičius pripažino, kad šiandien tarp pažangių ūkininkų jau neliko mokymo(si) skeptikų, nes nauji mokslo atradimai, pažangios technologijos ir žinių bei gebėjimų sklaida bei nuolatinis bendradarbiavimas tarp mokslo ir patyrusių konsultantų – praktikų, užtikrina ne tik geresnius ekonominius rezultatus, bet ir atveria galimybes tvariam ūkininkavimui. Šiandien matome, kokie iššūkiai laukia žemės ūkio sektoriaus aplinkos apsaugos srityje, todėl turime būti pasirengę technologiškai, kad nenukentėtume finansiškai  – pažymėjo ūkininkas.

Suskirstyti į 5 grupes

Priminsime, kad LR ŽŪR vykdomas projektas „Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“ Nr. 14PA-KK-18-1-03472-PR001 buvo vykdomas 10 bandomųjų ūkių, kurie suskirstyti į 5 grupes: Ekologiniai ūkiai; Intensyvios gamybos ūkiai iki 300 ha ploto palankiose ūkininkauti vietovėse; Intensyvios gamybos ūkiai iki 300 ha ploto mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse; Intensyvios gamybos ūkiai nuo 300 iki 900 ha ploto palankiose ūkininkauti vietovėse ir Intensyvios gamybos ūkiai daugiau kaip 900 ha ploto palankiose ūkininkauti vietovėse.