Ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19, 2020 m. suteikta lengvatinių paskolų už beveik 90 mln. eurų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) 2020 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo lengvatinių paskolų teikimą apyvartinėms lėšoms papildyti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“. Per 2020 m. rugpjūčio-gruodžio mėnesius išskolintos visos pagal šią priemonę paskoloms skirtos lėšos ir 672-iems subjektams suteikta paskolų už 88,5 mln. eurų.

 

Per skatinamosios finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpį 2020 m. buvo sulaukta 699 paraiškų iš ūkio subjektų dėl paskolų už 94,5 mln. eurų pagal šią priemonę. 96 proc. besikreipusių pareiškėjų atitiko reikalavimus – vidutiniškai vienam ūkio subjektui buvo suteikta 131,6 tūkst. eurų paskola. Suteiktų paskolų sumos rėžiai siekia nuo 2,3 tūkst. iki maksimalaus 1 mln. eurų.

 

„Priemonės įgyvendinimo pradžioje skirtos lėšos buvo išskolintos iki spalio mėnesio pabaigos, nors tam buvo numatytas terminas iki 2020 m. pabaigos – tai puikiai iliustruoja šios finansinės priemonės poreikį. LR Vyriausybės sprendimu buvo skirtos papildomos lėšos, kurios taip pat buvo pilnai išskolintos ir iki metų pabaigos pasiekė šalies ūkininkus bei ūkius“, – situaciją komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

 

Daugiausiai paskolų suteikta ūkininkams – jie gavo 44 proc. visų suteiktų paskolų lėšų. Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse veikiančios bendrovės bei žemės ūkio bendrovės atitinkamai pasinaudojo po 24 ir 18 proc. priemonei skirtų lėšų. Likusios lėšos paskolintos žemės ūkio kooperatyvams, individualioms įmonėms, kooperatinėms bendrovėms ir mažosioms bendrijoms.

 

„Pandemijos laikotarpiu krito mūsų šalies ūkininkų ir ūkių apyvartos, jie susidūrė su pajamų ir apyvartinių lėšų trūkumų. Todėl gautos lengvatinių paskolų lėšos jiems pagelbėjo laiku sumokėti atlyginimus darbuotojams, atsiskaityti su tiekėjais už trąšas, pašarus, kurą ir kitus būtinus resursus veiklai vykdyti, padengti kitas būtinas einamąsias išlaidas“, – patikslina R. Globienė.

 

Vertinant ūkio veiklos sektorius, kuriuose veikia paskolų gavėjai – daugiausiai lėšų išskolinta augalininkystės sektoriui (39 proc. lėšų), mišriems ūkiams (19 proc. lėšų), švelniakailių žvėrelių auginimo ūkiams (14 proc. lėšų), gyvulininkystės ir paukštininkystės sektoriams po 6 proc. priemonės lėšų. Taip pat lengvatines paskolas gavo ir subjektai, veikiantys derliaus apdorojimo, akvakultūros, daržininkystės, pienininkystės ir kitose srityse.

 

Lengvatinių paskolų prieinamumas buvo užtikrintas visos Lietuvos ūkio subjektams, jas teikiant per finansų tarpininkus, kurie dalyvavo šios priemonės įgyvendinime: KREDA kredito unijų grupė, LCKU kredito unijų grupė, Luminor bankas, RATO kredito unija, SEB bankas ir „SME Finance“.

 

Skirtos papildomos lėšos iki 2021 m. vidurio

Įvertinus šalyje susidariusią situaciją dėl COVID-19, Žemės ūkio ministerija ir ŽŪPGF pasirašė susitarimą dėl papildomų lėšų skyrimo lengvatinėms paskoloms ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19. Papildomai skirta beveik 45 mln. eurų, o paskolų teikimas pagal šią priemonę pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d.

 

„Šiuo metu yra rengiami dokumentai ir sąlygos finansų tarpininkų atrankai bei kiti priemonės įgyvendinimui reikalingi dokumentai, tad planuojame, kad per sausio mėnesį jau galėsime pradėti skolinti papildomai skirtas lėšas ūkio subjektams“, – patikslina R. Globienė.

 

Paskolos yra teikiamos ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu dėl COVID-19 pandemijos pasekmių. Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 0,69 proc., o paskolos administravimo mokestis siekia iki 2 proc., tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskola suteikiama neįkeičiant turto.