Ukmergės ir Širvintų rajonų ūkininkų susirinkimas

Kovo 15 d. Ukmergėje įvyko Ukmergės ir Širvintų r. ūkininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų  (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis, LRS Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio viceministras Darius Liutikas, Nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkas Jonas Kuzminskas, Valstybės žemės fondo direktorius Tomas Balčiūnas. 

Susirinkimą pradėjęs Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Algirdas Valaiša rajonų ūkininkams pristatė susirinkimo problematiką ir nusistebėjo, kad žemės, kurios anksčiau pateko į nenašių žemių kategorijas, derinant naują nepalankių ūkininkauti vietovių žemėlapį, patapo derlingomis. Asociacijos pirmininkas įžvelgia keistus buvusio Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos vadovo, tapusio Seimo nariu Juozo Baublio lobistinius veiksmus, kuriais turėtų susidomėti Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis pasidžiaugė Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos aktyvumu ir tuo, kad asociacija bendroms problemoms spręsti pakvietė kaimyninių rajonų – Šalčininkų, Ignalinos ir Švenčionių žemdirbių organizacijų atstovus. „Tiktai derindami savo interesus ir siekdami bendrų tikslų galime turėti teisingą ir visus tenkinantį rezultatą. Ir neteisinga, kai Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija, kuriai vadovauja Danutė Karalevičienė galimai apsiriboja tik savo interesais. Ieškodami teisingumo Briuselyje, pirmiausia turime būti solidarūs ir jautrūs vieni kitiems Lietuvoje”, – kalbėjo S. Dimaitis.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas samprotavo, kad gal būtų tikslinga nustatyti tiesioginių išmokų mokėjimą pagal kiekvieno sklypo našumo balą ir tai tikrai techniškai būtų įmanoma padaryti, tik reikalingas visų žemdirbių susitarimas.

ŽŪM viceministras Darius Liutikas informavo, kad veiksmai yra derinami su ES institucijomis ir ieškoma ūkininkams palankiausių sprendimų, kad teritorijos iki 36,4 balo gautų nepalankių ūkininkauti vietovių išmokas.

Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos pirmininkas Jonas Kuzminskas informavo ūkininkus, kad asociacija aktyviai dirba su Žemės ūkio ministerija, atstovaujant ūkininkų interesams ir ragino ūkininkus aktyviau jungtis į asociaciją. Pirmininkas pažymėjo, kad asociacija buvo įkurta 2018 m., dėl to, kad Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija buvo neaktyvi ir neatstovavo visų, ūkininkaujančių nepalankiose ar mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, žemdirbių interesams.

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininkas Saulius Daniulis pažymėjo, kad išmokos ūkininkaujantiems mažiau palankiose  vietovėse Ukmergės r., kai praeitų metų javų derlingumas buvo apie 2 t iš ha yra gyvybiškai svarbios, todėl stebėtina, kad kai kurių organizacijų vadovai, tokie kaip Jonas Talmantas ar Aušrys Macijauskas kritikuodami mažiau nepalankių ūkininkauti vietovių išmokų mokėjimą Ukmergės rajono žemdirbiams, galimai protegavo išmokų mokėjimą už cukrinius runkelius baltyminių augalų sąskaita.

Žemės našumo balų vertinimo sistemą ir tyrimų duomenis pristatė Ukmergės ir Širvintų rajonuose pristatė Valstybės žemės fondo direktorius Tomas Balčiūnas.

Ūkininkų susirinkimui moderavo ŽŪR savivaldos organizatorė Karolina Valaišienė.