V.Buivydas:„Sveikintina ŽŪM iniciatyva"

Liepos 24 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių įgyvendinimo tobulinimo darbo grupės posėdyje.

Posėdyje buvo svarstoma Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” įgyvendinimo tobulinimo galimybės.

„Žemės ūkio ministerija siekia supaprastinti paraiškų formas ir jų vertinimo procesus. Kaime daug problemų, kurias reikia spręsti nedelsiant, kad kaimas būtų gyvybingas, patrauklus jaunimui, sudarytos palankios sąlygos verslo kūrimui ir pan.,” – kalbėjo posėdžiui pirmininkavęs Žemės ūkio viceministras Darius Liutikas.

Žemės ūkio ministerijos iniciatyva pasidžiaugė ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas. „Sveikintina iniciatyva supaprastinti sudėtingas paraiškų formas, optimizuoti jų vertinimą ir pasitikėti ūkininku, netaikyti perteklinių kontrolės mechanizmų ir bendradarbiauti su NMA, kuriems taip pat tikėtina sumažėtų paramos administravimo apimtys.

Darbo grupė nutarė taisyti esamas taisykles, jas paprastinant ir planuojama, kad pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” paraiškų šaukimas bus pradėtas lapkričio mėnesį. Paraiškas planuojama rinkti iki gruodžio pabaigos.