V. Macijauskienė: mielai pasidalinsiu žiniomis ir savo sukaupta praktika

Virginija Macijauskienė  – pažangi ir mielai besidalinanti žiniomis ir sukaupta patirtimi ūkininkė.

Ūkininkė turi Žaliąjį diplomą, kas byloja, jog ūkininkė nėra abejinga profesiniam tobulėjimui, inovacijų taikymui savo ūkyje, o svarbiausia – žinių perdavimui jaunajai kartai.

V. Macijauskienė ūkininkauja Šilutės rajone, Kintų sen. Nemuno deltos regioninio parko užliejamose pievose. Ūkyje laikomi pieniniai ir mėsiniai galvijai. Virginija mielai kviečia atvykti į savo ūkį visus, norinčius susipažinti su gyvulininkyste, pasimokyti melžimo, galvijų priežiūros. Beje čia, pavasarį arba vėlyvą rudenį prasideda potvyniai, tuomet vietoje galvijų pievose „ganosi“ būriai laukinių ančių, žąsų bei gulbių.

Ūkyje laikoma 140 Lietuvos juodmargių veislės karvių, banda kontroliuojama nuo 1998 metų. Karvės holšteinizuojamos su geros genetikos buliais, taip pat sėklinama ir su mėsos krypties buliais, o visas užaugęs prieauglis parduodamas mėsai ir veislei.

Gyvuliai ūkyje yra išskirstyti grupėmis: maži veršeliai auga gardeliuose po du, vyresni aptvaruose po 20 vienetų. Metinės telyčaitės, kurių yra per 60 ganosi maždaug 60 ha aptvare. Šios telyčaitės yra stebimos, kad nepriklystų nepageidaujamas buliukas. Virš 40 metinių buliukų  ganosi 24 ha aptvare, na o buliukai sulaukę virš 18 mėn. paliekami penėtis fermoje, kol priaugę pageidaujamo svorio parduodami į mėsos perdirbimo įmones.

Užtrūkusios karvės ir veršingos telyčios ganosi suskirstytos į atskiras grupes. Jas prižiūri ūkio darbuotojas, kuris stebi kada karvės veršiuosis, ar bus reikalinga veterinaro pagalba. Po veršiavimosi karvė nuvedama į melžiamų karvių bandą, o veršelis atskiriamas į gardelius, skirtus mažiems veršeliams. Ganiavos metu pagalbos prie veršiavimosi retai prireikia, dažniausiai karvės atsiveda pačios ir neiškyla jokių komplikacijų.

Melžiamoms karvėms ganiavai skirta apie 200 ha pievų, kurios suskirstytos maždaug 12-18 ha plotais. Kai karvės lauką nuėda, tuomet darbuotojai jas pervaro į kitą lauką. Taip vyksta galvijų rotacija po laukus.

Karvės laukuose melžiamos 12 aparatų aikštelėje su pieno linija, kuri pieną pompuoja iškart į šaldytuvą. Pienelis iš laukų parvežamas atvėsęs iki 4 – 6 laipsnių temperatūros, taip siekiama gauti aukštos kokybės – ekstra klasės pieną. Žiemos metu, kuomet galvijai suvaromi į fermą, karvės rišamos ir melžimas vyksta į pieno liniją.

Ūkyje šienaujama virš 400 ha pievų. Galvijams šerti gaminamas silosas tranšėjose, o šienas ir šienainis sukamas į rulonus.

V. Macijauskienė yra Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos narė, aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje.

„Mielai priimsiu ūkyje visus, pageidaujančius susipažinti su pienine gyvulininkyste ir pasidalinsiu žiniomis bei sukaupta praktine patirtimi. Kviečiu į svečius ne tik pasižiūrėti, bet ir praktiką atlikti, o gal ir po pelkinių žolę pabraidžioti, ar lankų pienelio paskanauti“ – sako ūkininkė.