Varėnos bandymų stočiai – 85

Birželio 17 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Perlojos bandymų stotis organizavo mokslinę konferenciją ,,Žemdirbystės mokslinių tyrimų Pietų Lietuvoje ištakos ir raida“. Konferencija skirta Varėnos bandymų stoties įkūrimo 85-erių metų jubiliejui paminėti.

Konferenciją atidarė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) direktorius prof.habil.dr. Zenonas Dabkevičius,  o Varėnos bandymų stoties įkūrimo ir veiklos istoriją 1931-1939 m. apžvelgė LAMMC Perlojos bandymų stoties direktorė dr. Rūta Česnulevičienė.

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu vicepirmininkas Sigitas Dimaitis sveikindamas jubiliejaus proga linkėjo daryti gerus ir naudingus mokslinius darbus ne tik Dzūkijos krašto, bet ir visos Lietuvos ekologinių ūkių labui, o Perlojos bandymų stoties direktorei dr. Rūtai Česnulevičienei įteikė padėkos raštą linkėdamas neišsenkančios energijos ir naujų mokslo pasiekimų.

Konferencijos dalyviai pasodino ąžuoliuką buvusios Varėnos bandymų stoties laukuose.