Varmijos Mozūrų žemės ūkio rūmams – 20

Birželio 22 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Bronius Markauskas sveikino Lenkijos Varmijos Mozūrų žemės ūkio rūmus 20-mečio proga. B.Markauskas palinkėjo ilgiausių metų ir bendradarbiavimo vystymo su Lietuvos žemės ūkio rūmais.

Lenkijos Varmijos Mozūrų žemės ūkio rūmų prezidentas Jan Heichel dėkodamas už sveikinimus perdavė nuoširdžiausius linkėjimus visai Lietuvos žemės ūkio rūmų bendruomenei.

Lenkijos Varmijos Mozūrų žemės ūkio rūmai įsikūrę Varmijos Mozūrų vaivadijoje, esančioje Lenkijos šiaurės rytuose, prie sienos su Karaliaučiaus sritimi (Rusija). Vaivadijoje yra 1,5 mln. gyventojų. Sostinė – Olštynas.