Vasario 27 d. diskusija dėl ES AA priemonių naudojimo reglamento projekto

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje diskusijoje dėl ES Augalų apsaugos priemonių naudojimo reglamento projekto, kuri vyks nuotoliniu būdu 2023 m. vasario mėn. 27 d. (pirmadienį), nuo 13 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Europos Komisija, 2022 m. birželio 22 d., pateikė pasiūlymus dėl naujo reglamento dėl tausiojo augalų apsaugos produktų naudojimo, kuriuo numatoma iki 2030 m. pasiekti cheminių augalų apsaugos produktų naudojimo mažinimo ir jų keliamos rizikos mažinimo tikslus, nustatant reikalavimus dėl augalų apsaugos produktų naudojimo, laikymo, pardavimo ir šalinimo ir dėl tų produktų skleidimo įrangos, numatant mokymus ir informuotumo didinimą, taip pat numatant integruotosios kenkėjų kontrolės įgyvendinimą.

Šie nauji pasiūlymai yra dalis priemonių paketo, kuriuo siekiama sumažinti ES maisto sistemos poveikį aplinkai ir padėti sumažinti ekonominius nuostolius, kurie patiriami dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo. Pagrindinės priemonės yra šios:

  • Teisiškai privalomi ES lygmens tikslai: iki 2030 m. 50 proc. sumažinti cheminių pesticidų naudojimą ir riziką, taip pat pavojingesnių pesticidų naudojimą. Valstybės narės turės nustatyti savo nacionalinius mažinimo tikslus, neviršydamos nustatytų parametrų, kad užtikrintų, jog būtų pasiekti ES masto tikslai;
  • Aplinkai nekenksminga kenkėjų kontrolė: naujomis priemonėmis bus užtikrinta, kad visi ūkininkai ir kiti profesionalūs pesticidų naudotojai praktikuotų integruotąją kenkėjų kontrolę – aplinkai nekenksminga kenkėjų kontrolės sistema, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama kenkėjų prevencijai ir pirmenybė teikiama alternatyviems kenkėjų kontrolės metodams, o cheminiai pesticidai naudojami tik kraštutiniu atveju;
  • Draudimas naudoti visus pesticidus jautriose teritorijose: draudimas naudoti visus pesticidus tokiose vietose kaip miesto žaliosios zonos, įskaitant viešuosius parkus ar sodus, žaidimų, poilsio ar sporto aikšteles, viešuosius takus, taip pat saugomose teritorijose pagal „Natura 2000“ ir visose ekologiniu požiūriu jautriose teritorijose, kurias reikia saugoti dėl nykstančių apdulkintojų.

Kitos svarbiausios priemonės – reikalavimas, kad valstybės narės nustatytų teigiamus tikslus didinti necheminių kenkėjų kontrolės metodų naudojimą, ir reikalavimas, kad ūkininkai ir kiti profesionalūs pesticidų naudotojai gautų nepriklausomas konsultacijas dėl alternatyvių metodų, siekiant užtikrinti didesnį necheminių kenkėjų kontrolės metodų naudojimą.

Diskusijoje planuojame aptarti reglamento 20-28 straipsnių projektus, todėl žemiau yra pridedamas minėtų straipsnių vertimas į lietuvių kalbą. Dėl labai trumpo laiko pastabų teikimui, atsiprašome dėl nepakankamos vertimo kokybės.

20-28 straipsnių projektų vertimas

Taip pat informuojame, kad diskusijoje kviečiami dalyvauti Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Būsime dėkingi, jei šia informacija pasidalinsite su kitais suinteresuotais asmenimis.