VDI skirtas baudas už nelegalų darbą patvirtino apeliacinis teismas

Apeliacinis teismas patvirtino sprendimus dėl baudų už nelegalų darbą pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) surašytus administracinio nusižengimo protokolus atlikus patikrinimus. Dviem įmonėms skirtos baudos už nelegaliai dirbusius darbuotojus siekia 3000 ir 1200 eurų.

VDI atlikus patikrinimus, vienoje maitino ir paslaugų sektoriaus įmonėje nustatyti 5 nelegaliai dirbę asmenys, kitoje pramogų sektoriaus įmonėje – taip pat 5 asmenys.

Naktinio klubo savininkas nubaustas už tai, kad nesudarė rašytinių darbo sutarčių su 5 asmenimis bei nepranešė „Sodrai“ apie jų įdarbinimą vieną dieną iki darbo pradžios. Be to, ir po VDI patikrinimo darbdavys neteisėtų veiksmų nenutraukė ir leido dirbti nelegaliai kitiems asmenims.

Darbdavys teigė, kad buvo sudaręs paslaugų sutartis. Išnagrinėjus aplinkybes, apeliaciniam teismui nekilo abejonių, kad asmenys atliko darbines funkcijas darbdavio naudai, o už atliktus veiksmus turėjo gauti atlygį priklausant nuo darbo laiko. Nors ir buvo sudarytos paslaugų sutartys, tarp šalių susiklostę santykiai atitiko darbo teisinius santykius, todėl turėjo būti įforminti taip kaip priklauso.

Kitas nubaustas darbdavys teigė, kad VDI patikrinimo metu dirbę asmenys, užfiksuoti kaip dirbę nelegaliai,  buvo atėję pabandyti dirbti, t. y. pademonstruoti savo gebėjimų ir kvalifikacijos. Tačiau siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui, išbandymo laikotarpis aptariamas darbo sutartyje. Nė su vienu iš minėtų asmenų VDI patikrinimų metu darbo sutartys nebuvo sudarytos ir „Sodrai“ apie jų darbo pradžią nepranešta. Taigi susitarimai dėl išbandymo sąlygų neatitiko Darbo kodekso reikalavimų.

Išnagrinėjęs abi administracinio nusižengimo bylas, apeliacinis teismas patvirtino pirminės instancijos teismų sprendimus dėl baudų skyrimo pagal VDI surašytus administracinio nusižengimo protokolus ir  konstatavo, jog šių sprendimų naikinti nėra jokio teisinio pagrindo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.