Veisiejų TVM veiklos ataskaita ir perspektyvos

2020 m. vasario 26 d.  Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos direktorė Laimutė Vaitiekūnienė pristatė 2019 m. darbo ataskaitą ir pateikė planą 2020 m.  mokyklos tarybai, kurios narių tarpe yra ir LR ŽŪR  Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

 

Mokykloje dirba 26 profesijos mokytojai ir 18 bendrojo ugdymo mokytojų.

2019-2020 mokslo metais mokykloje pagal pirminio profesinio mokymo programas buvo parengti 208 specialistai: apdailininkai (statybininkai), padavėjai barmenai, kompiuterių tinklų derintojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kaimo turizmo organizatoriai, statybos verslo paslaugų teikėjai, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai.

Pagal 2019–2020 m. m. vykdytas tęstinio profesinio mokymo programas  buvo parengti 62 specialistai, kurie įgijo kompiuterių tinklų derintojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, kaimo turizmo organizatoriaus kvalifikacijas.

 

 

Mokykla aktyviai dirba neformaliojo vaikų švietimo srityje, nes mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius mokykloje 2019–2020 m. m. skaičius siekė net 91, dalis nuo visų besimokančiųjų mokykloje – 30,2 proc.

Organizuojama ir vykdoma tarptautinių projektų veikla – įgyvendinti  Erasmus+ Leonardo da Vinci programos projektas „Tiltas į darbo rinką“, pagal kurį mokiniai mokėsi Maltoje ir Jungtinėje Karalystėje.

 

Dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose mokykla pelnė II vietą Nacionaliniame padavėjo barmeno konkurse ir IV vietą  Nacionaliniame konkurse „Svarbiausia – svečias 2019“.

 

Problemos

Mokyklos direktorė L. Vaitiekūnienė įvardino ir pagrindinės problemas, tarp kurių ir Profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka, kurie liečia ir Veisiejų TVM, todėl neaišku ar mokykloje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. lieka  gimnazijos skyrius. „Mažėja mokinių rajono bendrojo ugdymo mokyklose, todėl sunkėja komplektavimas į pirmą kursą, nepalanki rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka, daugėja mokinių iš socialiai remtinų šeimų, mokiniai neturi socialinių įgūdžių, didėja psichologinės problemos, žema mokinių motyvacija mokytis”, – vardino problemas direktorė.

 

Perspektyvos

Tarp perspektyvų buvo įvardytas poreikis rengti naujas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurios tenkintų regiono darbdavių poreikius, plėsti tęstinio formalaus ir neformalaus profesinio mokymo dalį mokykloje, aktyviau bendradarbiaujant su Lazdijų ir Druskininkų užimtumo tarnybomis, aktyviai bendradarbiauti su Marijampolės PRC, Alytaus PRC ir kitų profesinio mokymo įstaigų sektoriniais profesinio mokymo centrais, organizuoti profesijos mokytojų stažuotes užsienyje ir sektoriniuose profesinio mokymo centruose, gerinti mokyklos ir profesinio mokymo įvaizdį regione ir Lietuvoje.

 

„Lazdijų rajone tai yra vienintelė profesinio mokymo institucija, kuri atlieka ne tik mokymo, ugdymo, neformaliojo ugdymo, bet ir socialinio darbo funkcijas, bendraujant su vaikais, o neretai ir su jų tėvais. Smagu, kad mokykla bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis ne tik savo rajone, bet ir su Marijampolės sav., Alytaus r., Lenkijos Seinų žemės ūkio technikumu.  LR ŽŪR taip pat gali pasidžiaugti socialine partneryste, kuri siekia net 23 metus: bendradarbiaujame pirminio ir tęstinio profesinio mokymo srityse, darbdavių poreikio tyrimuose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir kt”, – sako Veisiejų TVM tarybos narė, LR ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.