Vengriškos pamokos

Praėjusią savaitę ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus lankėsi Vengrijoje. ŽŪR pirmininkas domėjosi, kaip ši valstybė ruošiasi naujajam ES paramos laikotarpiui nuo 2021 – ųjų bei kaip 2013 – aisiais reorganizavo Žemės ūkio rūmus ir visas su žemės ūkiu ir maisto pramone susijusias organizacijas.

Gamtai draugiškas ūkininkavimas

Koks viešnagės Vengrijoje tikslas?

„Dalyvavau konferencijoje apie klimato kaitos įtaką ir bioįvairovės išsaugojimo būtinumą. Nustebau, kad vengrai nelaukia su spartėjančia klimato kaita susijusių nurodymų iš Briuselio, bet patys imasi priemonių, kurios neišvengiamos ir jau netolimoje ateityje kainuos daugiau nei šiuo metu. Aš klausiau, kodėl jie investuoja į šią sritį, juk tai daug kainuoja. Todėl, kad delsiantys mokės dar daugiau. Jau kelis metus Vengrija savo iniciatyva žemės ūkyje naudoja papildomas rėmimo schemas ir orientuojasi į gamtai draugiško žemės ūkio vystymą“, – sakė A.Svitojus.

Išskirtinis vengriškas modelis

ŽŪR pirmininkas daug dėmesio skyrė ir žemdirbių interesus ginančių organizacijų pertvarkai.

„Vengriškas modelis yra išskirtinis. Jie 2013 – aisiais atliko radikalią pertvarką ir iš karto bei iš esmės pakeitė visų su žemės ūkiu ir maisto gamyba bei perdirbimu susijusių organizacijų veiklos modelį“, – sakė A.Svitojus.

Pertvarka atlikta remiantis 2013 – aisiais Vengrijoje priimtu šios šalies Žemės ūkio rūmų (Rūmų) įstatymu, kuris apibrėžė reikalavimus Rūmų nariams, o jais tapo ne tik žemdirbiai, bet ir maisto pramonės interesus ginančios organizacijos.

„Įstatyme nurodyti reikalavimai Rūmų nariams, bei kokie nariams taikomi mokesčiai. Taigi Vengrijos Rūmus dabar sudaro apie 400 tūkst. narių ir visi moka įmokas per mokesčius surenkančią instituciją (Lietuvoje – VMI)“, – dalijosi įspūdžiais A.Svitojus.

Beje, pasak A.Svitojaus, Vengrijos Rūmų vicepirmininkas tuo pat metu dirba ir Žemės ūkio ministerijoje valstybės sekretorium. Maža to – Rūmų pirmininkas tuo pat metu yra ir Vengrijos parlamento narys.

Biudžetas siekia 50 milijonų

Kokio dydžio Rūmų narių mokesčiai?

„Pavyzdžiui, Vengrijoje veikianti „Coca Cola“ įmonė per metus sumoka apie 4 tūkst. EUR mokestį. Tuo tarpu mokestis smulkiajam ūkininkui neretai siekia apie 4 EUR. Yra numatyta apie 10 mokesčių lygių kategorijų, tačiau moka visi be išimties“, – sakė A.Svitojus.

Koks Rūmų biudžetas?

„Metinis Vengrijos Žemės ūkio rūmų biudžetas siekia apie 50 mln. EUR. Trečdalį lėšų surenka iš narių mokesčių. Dar 30 proc. lėšų surenkama atliekant kai kurias Žemės ūkio ministerijos patikėtas funkcijas. Be to, per Rūmus veikia ir visa Vengrijos žemės ūkio konsultavimo sistema – apie 600 konsultantų. Noriu pabrėžti, kad pastarieji pagrindines paslaugas ūkininkams teikia nemokamai, todėl ūkininkams apsimoka būti Rūmų nariais“, – pasakojo ŽŪR pirmininkas.

Ar šis modelis tiktų Lietuvai?

„Svarstykime, tarkimės. Tačiau mes turime rinktis efektyvų modelį – taip elgiasi austrai bei mūsų kaimynai lenkai“, – sakė A.Svitojus.

Be to, ŽŪR pirmininkas dar lankėsi keliuose vidutinio dydžio ūkiuose.

„Įsitikinau Rūmų veiklos efektyvumu – 70 ha ūkio savininkei Rūmų konsultantai nemokamai padeda tvarkyti ūkio apskaitą, mokesčių sistemą, teikia agronominius patarimus, suranda efektyviausią ūkininkavimo būdą, pataria, kaip ūkininkauti, kad gautum daugiausia ES ir valstybės išmokų“, – pasakojo A.Svitojus.