Vidurio Europos šalių žemdirbių savivaldos lyderių susitikimas

Rugsėjo 25 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo išplėstiniame dešimties Vidurio Europos šalių žemdirbių savivaldos lyderių susitikime ir Čekijos žemės ūkio rūmų dvidešimt penktojo jubiliejaus šventėje.
Susitikime buvo diskutuojama apie tolesnį Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Kroatijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijų bendradarbiavimą, kuris ypač svarbus dabar, formuojant naują BŽŪP.

Tęsiant Trijų jūrų susitikime, vykusiame š.m. liepos mėn. Vilniuje, iškeltą iniciatyvą, nutarta sukurti šio regiono Žemės ūkio rūmų ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų atstovų grupę, kuri dalintųsi informacija apie BŽŪP derybas, formuotų bendras regiono žemdirbių savivaldos pozicijas, kurios būtų pristatomos ES ir vietos lygiu, siekiant kuo palankesnės BŽŪP.

Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas pakvietė susitikime dalyvavusius Lenkijos, Čekijos, Rumunijos, Bulgarijos, Slovakijos, Vengrijos, Kroatijos žemės ūkio rūmų ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų lyderius prisijungti prie š. m. spalio 18 d. planuojamo protesto dėl BŽŪP biudžeto ir sąžiningų sąlygų visos ES ūkininkams.

„Šiuo svarbiu laikotarpiu vien deklaracijų nepakanka. Atėjo laikas mūsų bendradarbiavimą ir bendrų tikslų siekimą pagrįsti realiais veiksmais,” – sakė A.Svitojus.

Susitikimo metu buvo pasirašytas komunikatas, kuriame Lietuvos žemės ūkio rūmų pastangomis, atsirado punktas apie išorinę tiesioginių išmokų konvergenciją.

„Susitikime dalyvavusių šalių žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai palaiko lygių sąlygų ES ūkininkams suteikimą, tačiau nepritaria dabar siūlomam metodui,” – teigiama komunikate.

ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Lesčauskaitė, tiesiogiai iš Čekijos žemės ūkio rūmų.