Vilkaviškyje vyks diskusija dėl numatomo neriboti žemės įsigijimo klausimo

Žemės ūkio rūmų iniciatyva 2023 m. kovo 15 d. 10 val. Vilkaviškio kultūros centre (adresu: Vytauto g. 28, Vilkaviškis) ūkininkų konferencijos apie žemės ūkio perspektyvas Lietuvoje metu, organizuojama diskusija dėl Aplinkos ministerijos pateikto Žemės įstatymo pakeitimo projekto, kuriame numatoma neberiboti didžiausio leistino įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės ploto.

„ŽŪR nariai nuo 2013 m., pasisakė už Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimą, parengta ir išsiųsta ne viena rezoliucija, atsakingoms institucijoms, deja… Šiais metais kreipėmės ir į LR Prezidentūrą, Seimą ir kitas valdžios institucijas, tame tarpe ir Aplinkos ministeriją, kad operatyviai būtų sprendžiamas žemės ūkio paskirties žemės (valstybinės ir privačios) įsigijimo ribojimo klausimas. Lietuvoje apie 10 proc. ūkininkų valdo iki 80 proc. Lietuvos žemių. Lietuvoje galiojantis įstatymas, neleidžiantis turėti asmeniui daugiau nei 500 ha žemės yra realiai neveikiantis. Žemę neribotai galima įsigyti, superkant juridinių vienetų akcijas. Neribojant žemės pardavimo per akcijas bei pajus, kyla grėsmė ir nacionaliniam saugumui, kadangi dauguma valstybės nekilnojamojo turto sutelkiama ribotame subjektų rate. Kokia ateitis? Gali ateiti laikas, kai korporacijos, kurios ateina ir supirkinėja žemes, ims jas perpardavinėti kam tik nori. Kas gali paneigti, kad anksčiau ar vėliau žemė atiteks svetimšaliams. Todėl privalome atstovauti savo šalies žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams, kad neištiktų Prancūzijos ūkininkų likimas, kai savo gimtoje žemėje teks tik samdiniu dirbti”.

Renginyje taip pat bus kalbama apie kartų kaitą, ūkininkų svarbą kaimo gyvybingumui ir regionų plėtrai. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių ypatumus 2023 m. pristatys Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis. Žemės ūkio  kooperacijos ir trumpųjų grandinių perspektyvas Lietuvoje apžvelgs kooperacijos praktikas –  Lietuvos žemės ūkio asociacijos „Kooperacijos kelias” vadovas,  ŽŪK „Pieno gėlė” valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas.

Dalyvaus NMA atstovai, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė ir kt.