XXI-ojo rinkiminio ŽŪR suvažiavimo delegatai balsavo už veiklos tęstinumą

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) XXI- ąjame suvažiavime 29 balsais iš 40 suvažiavimo delegatų antrai pirmininko kadencijai išrinktas dr. Arūnas Svitojus. Už antrąjį kandidatą – Mindaugą Maciulevičių balsavo 11 delegatų.
Išrinktasis ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus vicepirmininkais pasirinko senąją komandą: Vytautą Buivydą ir Algį Baravyką.