XXII ŽŪR suvažiavime aptarti reikšmingiausi praėjusių metų darbai

 2023 m. balandžio 20 d. įvyko XXII Žemės ūkio rūmų (ŽŪR)  suvažiavimas, kurį suvažiavimo delegatai pradėjo Lietuvos himnu.

 

ŽŪR Tarybos ataskaitą nariams pateikė pirmininkas dr. Arūnas Svitojus. Smagu, kad apie nuveiktus darbus susitiko padiskutuoti beveik 40 žemdirbiškų ir kaimo plėtros procesuose dalyvaujančių lyderių. ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus pabrėžė, kad praėję metai buvo itin darbingi, gausūs įvykių ir tik susivienijus pavyko pasiekti daug svarbių darbų kaimo plėtrai.

Intensyvūs metai

Praėjusieji metai buvo gausūs įvykiais ne tik ūkininkams, bet ir jų savivaldos atstovams. 2022 m. veiklos ataskaitą pristatęs ŽŪR pirmininkas neslėpė, kad metai išties buvo intensyvūs. Tarybos posėdžiuose daug diskutuota apie Žaliąjį kursą, žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginį planą, energetinę krizę, naująsias deklaravimo taisykles, įsitraukta į diskusijas dėl šių metų valstybės biudžeto ir jame skiriamų lėšų žemės ūkiui, spręsti aktualūs melioracijos klausimai, o metų pabaigoje teko suremti pečius dėl įsisiūbuojančios pieno krizės. Taip pat vyko daug susitikimų ne tik su asociacijų atstovais, žemdirbiais, kaimo gyventojais, bet šalies žemės ūkio interesus teko atstovauti tarptautinėse organizacijose.

„Peržvelgus viską, ką nuveikėme pernai, labai sunku viską sutalpinti į vieną valandą. Su lig kiekvienais metais agrosektorius susiduria su vis daugiau iššūkių. Tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygiu, girdime vis daugiau apie žemės ūkio atsparumo didinimą. Dirbame ir toliau dirbsime tam, kad geriausiai atstovautume žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams“, – kalbėjo dr. A. Svitojus.

ŽŪR Tarybos ataskaitą rasite ČIA

Atsižvelgė į siūlymus

Į XXII suvažiavimą atvykę ŽŪR lyderiai diskutavo ir apie šiandien rūpimus klausimus. Bene karščiausias klausimas – prasidėjęs pasėlių deklaravimas.

„Daug dirbome su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) teikdami savo pasiūlymus dėl įvairių įstatymo, teisės aktų leidybos. Kartais mums ŽŪM prikaišioja, kad jei ne mūsų pasiūlymai, jie sprendimus priimtų greičiau. Bet greitis ne visada lemia sėkmę. Kalbant apie pasėlių deklaravimą, jeigu mūsų siūlymai nebūtų buvę priimti, šiandieną turėtume košmarišką situaciją. Kartu su Mindaugu Petkevičiumi, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininku, surašėme 12 puslapių apimties pasiūlymų raštą. Ministerija kelias savaites svarstė, tačiau galiausiai atsižvelgė į visas mūsų pastabas. Šiandieną matome, kad pasėlių deklaravimas jau pradeda įsivažiuoti“, – nuveiktais darbais, kurie jau šiandien rodo teigiamus rezultatus, pasidžiaugė ŽŪR pirmininkas.

Kelti klausimus į viršų

Šiandieną ŽŪR vienija 39 šakines, profesines, kultūrines organizacijas. Dr. A. Svitojus akcentavo, kad ŽŪR šerdis – jos nariai, todėl svarbu bendradarbiauti ir veikti išvien. „ŽŪR yra ne pirmininkas ar direktorius, mūsų jėga yra tai, kad mes susijungę atstovaujame skirtingiems interesams, operatyviai reaguojame į keliamus klausimus, teisės aktų pokyčius. Juk ne be priežasties sakoma, kad lauke vienas – ne karys. Kiek įmanoma greičiau reaguojame į jūsų keliamus klausimus, svarstome ir teikiame siūlymus atsakingoms institucijoms. ŽŪR vadina žemdirbių parlamentu ne be reikalo. Mes esame tam, kad demokratiškai spręstume kylančias problemas. Svarbu, kad pačios organizacijos būtų aktyvios, keltų klausimus iš apačios į viršų, nes tai ir yra tikroji savivaldos esmė“, – kalbėjo dr. A. Svitojus.

Koordinuota bendra pozicija

Algis Baravykas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas ir ŽŪR vicepirmininkas, taip pat pastebėjo, kad sprendžiant sektorinius klausimus labai svarbu veikti koordinuotai. Pavyzdžiui, daugiamečių pievų atkūrimo ar mėšlo tvarkymo klausimai pirmiausia buvo išanalizuoti kiekvieno sektoriaus atskirai, o ŽŪR susitikimuose aptarta bendra pozicija, kuri vėliau pristatyta ŽŪM. „Ne kartą organizuodami nuotolinius pasitarimus iš ministro girdėjome, kad prisijungusių ūkininkų labai daug. Tai rodo, kad gebame girdėti visų nuomones ir jas vienyti. Ir toliau išlaikysime šią kryptį. Kiekvienas asociacijos lyderis turi ir toliau mums duoti visą informaciją, kas juos neramina. Bendromis pastangomis pakelsime klausimus į viešumą“, – užtikrino A. Baravykas.

Platesnis požiūris

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius diskusijoje priminė, kad svarbu atstovauti ne tik gamintojų, bet ir perdirbėjų interesams, nes jie yra reikšminga maisto tiekimo grandinės dalis. Šiandieną jis pasigedo platesnio požiūrio skatinant gyvulininkystės plėtrą. Esą kiaulienos iki šiol neužauginame tiek, kiek reikėtų vidaus rinkai aprūpinti, o jautienos turime tiek, kad galime sėkmingai eksportuoti. Tačiau šiandieną eksporto rinkose – permainų vėjai, kurie itin neramina perdirbėjus. Pagalius į ratus kiša ne tik geopolitinės krizės, bet ir nepastovi užsienio politika: konfliktas su Kinija užkirto mėsos eksportą į šią milžinišką rinką, patraukli Azerbaidžano rinka po ginkluoto konflikto su Armėnija užsivėrė. Šiuo metu galima pasidžiaugti tik bendradarbiavimu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

„Šiandieną turime nemažai jautienos, kurią eksportuojame. Jeigu dabar netektume didelės rinkos, mes turėtume dvigubą jautienos perteklių. Galime įsivaizduoti kas atsitiktų su jautienos kainomis mūsų rinkoje. Džiaugiuosi, kad ŽŪR žiūri plačiau ir kompleksiškai į gyvulininkystės sektorių, tačiau dar turime daug ką nuveikti šioje srityje“, – bendradarbiauti nusiteikęs E. Mackevičius.

Kova su išmokų „medžiotojais“

Dr. A. Svitojus pristatė ir naujai išrinktus ŽŪR narių vadovus. Už Kauno bitininkų draugijos vairo stojo jaunasis bičiulis Paulius Bernadišius, o Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko pareigas pradėjo eiti Mindaugas Petkevičius, kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) direktore šiemet tapo Indrė Lukoševičienė. Ilgametė LDAA vadovė Zofija Cironkienė iš daržovių sektoriaus nepasitraukė, ji ir toliau daržininkams talkins kaip šios rinkos ekspertė.

I. Lukoševičienė ŽŪR suvažiavime pasidžiaugė, kad šiemet daržininkams pavyko pasiekti simbolinę pergalę prieš vadinamuosius „išmokų medžiotojus“. Jei anksčiau susietoji išmoka pritraukdavo fiktyvius krapų augintojus, tai šiandieną šiuos žalumynus pakeitė moliūgai. LDAA diskutavusi su nariais, pateikė ŽŪM siūlymą nebemokėti susietosios išmokos moliūgų augintojams.

„Praėjusiais metais moliūgų plotai aplenkė burokėlius, kopūstus, jų plotai jau vejasi bulves, tačiau prekinės moliūgų produkcijos Lietuvoje iki šiol trūksta. Mes teikėme ne vieną siūlymą ŽŪM ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai kaip būtų galima sukontroliuoti moliūgų plotų auginimą, įvertinant ar šias daržoves augina tikrieji augintojai ar išmokų „medžiotojai“. Buvo daug išbandyta priemonių, tačiau praktikoje viskas kiek sudėtingiau. Dėl to LDAA apsvarstė šį klausimą, pasitarė su augintojas ir priėmė sprendimą teikti ŽŪM siūlymą išbraukti moliūgus iš susietosios paramos. ŽŪM patenkino mūsų prašymą motyvuodama tuo, kad ši parama skirta augintojams padėti, o vien tai, kad moliūgų plotai augo labai sparčiai, rodo, kad ši daržovė yra pelninga. Dėka moliūgų, 2022 metais susietoji išmoka daržininkams buvo pati mažiausia per penkerius metus“, – apie daržininkų susivienijimą prieš nesąžiningus moliūgų augintojus pasakojo I. Lukoševičienė.

Vis tik šis sprendimas neapsiėjo be atgarsio. Greitai po ŽŪM sprendimo atsirado nepatenkintųjų, prašiusių susietosios paramos iš moliūgų augintojų neatimti. Nors diskusijos dar tęsiasi, tačiau LDAA nežada atsitraukti nuo savo pozicijos – išmoka už moliūgų auginimą neturėtų būti mokama.

Svarbios sukaktys

ŽŪR suvažiavime taip pat paminėtos ir svarbios narių veiklos sukaktys. ŽŪR pirmininkas visų narių vardu pasveikino ŽŪR Tarybos narį, aktyvų kooperacijos atstovą Joną Kuzminską su 60–uoju jubiliejumi.

Administracijos darbo ataskaita

Išsamią administracijos darbo ataskaitą pristatė ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis. ŽŪR operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai vadovauja direktorius, kuris informavo, kad ŽŪR veikia 6 skyriai, kuriuose dirba 35 darbuotojai (5 iš jų yra vaiko auginimo atostogose).

„Darbuotojų darbo krūvis yra tikrai ne menkas: nuo įvairių pasiūlymų rengiamiems, ar tobulinamiems teisės aktų projektams, ŽŪR narių veiklos koordinavimo ir atgalinio ryšio, šviečiamųjų renginių, konsultavimo, kompetencijų vertinimo, mokymų ir konsultavimo iki projektų šalies ir tarptautiniu mastu vykdymo: 2022 m. ŽŪR darbuotojai parengė 12 projektų, kurių įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas. Tokie rezultatai liudija apie aukštą darbuotojų kvalifikaciją, gebėjimą atsižvelgti į ŽŪR narių iniciatyvas, inovatyvų požiūrį bei nuolatinį kompetencijų tobulinimą“, – pažymėjo Sigitas Dimaitis.

ŽŪR direktoriaus Sigito Dimaičio ataskaita ČIA

ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis taip pat pristatė 2023 m. veiklos tikslus ir uždavinius, o Finansų skyriaus vyr. finansininkė Rasa Buzienė pateikė finansinę ataskaitą ir balansą.

ŽŪR ir toliau planuoja kokybiškai ir atsakingai užtikrinti ŽŪR veiklas ir misiją, siekiant dialogo ir partnerystės tarp Lietuvos kaimo žmonių, žemdirbių ir valdžios institucijų bei atstovauti tarptautiniame lygmenyje. Planuojamas nuoseklus darbas su asocijuotais ŽŪR nariais bei jų narių nariais, teikiant metodinę pagalbą, konsultuojant, organizuojant bendrus renginius, konsultacijas ir kt.