Zarasiškių viešnagė Rokiškio rajone

Liepos 14 d.  Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje lankėsi Lietuvos ūkininkių draugijos Zarasų skyriaus narės lydimos Zarasų r. savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėjos Linos Petrėnienės ir specialistės Audronės Kačiulienės. Zarasiškių vizito tikslas – susipažinti su Ilzenbergo dvaro istorija ir jame taikomais biodinaminio ūkininkavimo principais.

Gintaras Bingelis – Ilzenbergo dvaro vietininkas, papasakojo svečiams apie pasiektus rezultatus ir artimiausius dvaro veiklos plėtros planus.

Lietuvos ūkininkių draugijos narės ypač domėjosi pagrindinias biodinaminio ūkininkavimo principais, žmogaus ryšio su gamta puoselėjimu, senovės lietuvių tradicijų taikymu ūkyje. Išvykos į Rokiškio rajoną metu Zarasų rajono LŪD skyriaus moterys susipažino ir su kultūriniu paveldu, Ilzenbergo dvaro istorija ir legendomis, garsiojo Onuškio dvaro valdytojų Komarų šeimos istorija bei vietinėmis apylinkėmis, kurias pristatė Onuškio bendruomenės pirmininkė Elena Blažienė.

Neišdildomą įspūdį zarasiškėms paliko žinomas medžio drožybos menininkas Robertas Žaliukas, kuris nuoširdžiai ir atvirai pristatė savo darbus.

Zarasų rajono LŪD skyriaus viešnias pasitiko ir kelionės metu po Rokiškio rajoną lydėjo Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Rokiškio r. Lina Meilutė-Datkūnienė

***

Biodinamika, tai – natūrali žemdirbystė, paremta įvairių gamtos energijų ir jėgų veikimu bei jų panaudojimu.

Biodinaminis ūkis veikia kaip uždara ekologinė sistema, per daugelų metų išsivalanti nuo bet kokių teršalų likučių.

Pati sistema veikia tai pat uždaru ratu. Karvės šeriamos pašaru iš to paties ūkio laukų bei ganyklų. Jų mėšlas kompostuojamas maišant su organiniais ingredientais, kaip, pavyzdžiui, gydomosiomis žolelėmis. Tokiu kompostu tręšiami tie patys laukai ir ganyklos. Ūkio dirva yra „gyva“ ir tampa kasmet derlingesnė.

Biodinaminis ūkis tai – sertifikuota ūkininkavimo sistema, kuriai taikomi gerokai griežtesni standartai nei ekologiniams ūkiams . Todėl biodinamika laikoma aukščiausia ekologijos pakopa.