Žemdirbiai laukia sprendimų

Švenčionių rajone, Adutiškyje susirinkę Ignalinos ir Švenčionių rajono žemdirbiai priėmė rezoliuciją, kurioje kreipiasi į Žemės ūkio ministrą ir Žemės ūkio rūmus (ŽŪR) ir reikalauja ne tik atkreipti dėmesį į keliamas problemas, bet ir nedelsiant imtis priemonių jas spręsti.

Rezoliucijoje žemdirbiai prašo pakartoti Ignalinos rajono Mielagėnų, Tverečiaus, Didžiasalio ir Švenčionių rajono Adutiškio bei Svirkų seniūnijų teritorijų žemės našumo vertinimą, į vertinimo komisiją įtraukiant Ignalinos ir Švenčionių rajonų žemdirbių asociacijų atstovą.

„Dar 2016 – ųjų rugpjūčio mėnesį  ŽŪR raštu kreipėsi į ŽŪM dėl informacijos apie Žemėlapio formavimą. Gavę informaciją, ją pateikėme savo interneto puslapyje. Žemėlapis, kuris yra patvirtintas šiandien, buvo sudarytas nepaisant to, kad ŽŪR tokiems pakeitimams niekada nepritarė“, – sakė žemdirbių susirinkime dalyvavęs Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis.

Susirinkime dalyvavo ir naujai įkurtos Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos (NŪŽNA) pirmininkas Jonas Kuzminskas, kuris pažymėjo, jog dėl ydingos naujojo Žemėlapio sudarymo tvarkos, net 69 seniūnijos, anksčiau turėjusios mažo nepalankumo vietovių statusą ir deklaravusios 430 555 ha žemės, iš Žemėlapio buvo išbrauktos.

„Įkūrėme asociaciją, kadangi lig šiol tariamai veikianti Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija (LNŽNA), kuriai vadovauja Danutė Karalevičienė, nesugebėjo apginti nederlingose žemėse dirbusių ūkininkų interesų. Ūkininkams kilo pagrįstų įtarimų, kad Žemėlapis parengtas neįvertinus esminių aplinkybių ir net abejonių, ar apskritai žemės tyrimai buvo atlikti, o jeigu atlikti, tai ar tai padaryta teisingai“ – kalbėjo NŪŽNA vadovas Jonas Kuzminskas.

„Kai kreipėmės į Agrocheminių tyrimų laboratoriją (ATL), prašėme pateikti informaciją – kur ir kada buvo imami žemės mėginiai ir kodėl nė vienam  žemės naudotojui nebuvo sudarytos galimybės paimti arbitražinio mėginio ar  nors savo lėšomis atlikti kontrolinius tyrimus, kurie leistų įsitikinti, ar naudojamas dirvožemis tikrai turi tas biofizikines savybes, dėl kurių teritorijos buvo išbrauktos iš mažo  nepalankumo ūkininkauti statusą turinčių vietovių“, – sakė J.Kuzminskas.

„Žemėlapis buvo patvirtintas, neatsižvelgiant į tai jog Žemės ūkio rūmų Taryba tam nepritarė. Kai valdininkai neįsiklauso į žemdirbių savivaldos institucijos argumentus, tada ir kyla problemos. ŽŪM ignoravo Žemės ūkio rūmų siūlymus, todėl nederlingose žemėse ūkininkaujantys ūkininkai kelia problemą, vienijasi į asociaciją NŪŽNA, kreipiasi į ŽŪR ir prašo pagalbos“ – kalbėjo ŽŪR Tarybos narys, Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Albertas Sekonas.

Ignalinos ir Švenčionių rajono žemdirbiai diskutavo melioracijos, ekologinio ūkininkavimo naujovių taikymo, žemdirbių asociacijų veiklos aktyvinimo ir kt. klausimais.

Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos, Švenčionių rajono savivaldybės atstovai.