Žemdirbiai vienijasi tarptautiniu mastu

2018 m. spalio 18 d. žemdirbių protesto akcijos atstovus iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos priėmė Europos Komisaro Philo Hogano kabineto narys, atsakingas už Baltijos šalių regioną, Dermot Ryan. Lietuvos žemdirbiams atstovavo ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas. 

Europos Komisijos atstovui buvo pristatyti protesto dalyvių reikalavimai – kad tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu būtų ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis, kad parama II ramsčiui (Kaimo plėtros programai) išliktų ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio, kad visoms valstybėms narėms būtų nustatytos vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos žemės ūkio paramos schemoms, kad būtų radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta, kad būtų sukurti konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat numatytos priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams, kurie nebepatenka į „jaunojo ūkininko“ apibrėžimą.

Dermot Ryan pažymėjo, jog puikiai supranta situaciją. „Vidurio ir Rytų Europos ūkininkų nepasitenkinimas suprantamas. Tačiau situacija yra tokia, kokia yra – šis biudžetas buvo kuriamas sudėtingu laikotarpiu – išeinant ir savo įnašą patraukiant Britanijai, kylant naujoms grėsmėms. Mažėjantis biudžetas lėmė, kad išorinė išmokų konvergencija numatyta ne tokia greita, kaip to norėtumėte, o kaimo plėtros lėšos – apkarpytos. Tam, kad išmokos būtų sulygintos, Jums reikėtų ieškoti papildomų finansavimo šaltinių – pavyzdžiui, keli milijardai eurų yra atidedami į fondą tam atvejui, jei Europą vėl ištiktų finansinė krizė. Galbūt tas lėšas galima būtų panaudoti efektyviau?  Jūs turėtumėte kreiptis į savo šalių premjerus, finansų ministrus, kad šie siūlytų papildomus BŽŪP finansavimo šaltinius“ – sakė Dermot Ryan.

„Kalbant apie kaimo plėtros bendrą finansavimą – mes tikrai nenorime dviejų greičių Europos, kur šalys, kurios pajėgia pridėti daugiau lėšų, smarkiai aplenktų tas, kurios tokių galimybių neturi,“ – sakė Komisijos darbuotojas, pastebėjęs, jog protesto akciją mato per savo kabineto langus.

„Jūs turite pateikti savo pozicijas ir reikalavimus  ir savo šalyse, ir čia, Briuselyje,“ – pažymėjo Komisaro kabineto narys.

„Buvome išgirsti. Tai svarbiausia. Jėga, kad esame drauge net keturios šalys – Lietuva, Latvija, Lenkija, Čekija, ir, kad mūsų siekiai bei tikslai sutampa. Todėl viliuosi, kad visų keturių šalių reikalavimai, kuriuos įteikiau Philo Hogano atstovui – pirmasis žingsnis nelengvame kelyje kovojant dėl nediskriminacinių sąlygų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai”, – po susitikimo kalbėjo ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

***

Protesto dalyviai: Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos įteikė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui, EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto Pirmininkui Czesław Adam Siekierski ir Komisaro Phil Hogan atstovui Dermot Ryan PROTESTO REIKALAVIMĄ, kurį sudaro 5 punktai:

  1. tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu būtų ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
  2. parama II ramsčiui (Kaimo plėtros programai) išliktų ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
  3. kad visoms valstybėms narėms būtų nustatytos vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos – tiesioginėms išmokoms ir Kaimo plėtros programai.
  4. būtų radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta paramą administruojančioms institucijoms bei pareiškėjams / paramos gavėjams;
  5. būtų sukurti konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat numatytos priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.