Žemdirbių savivaldos lyderių susitikimas su ministrais

Liepos 5 d. Aplinkos ministerijoje žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai susitiko su Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku ir Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku.

Susitikime dalyvavo Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr. Algis Gaižutis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas (LEŪA) Saulius Daniulis, Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Jonas Talmantas.

Susitikimo metu pasėlių su įsiterpusiais miškais deklaravimo ir 2008 m. kovo 12 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ projekto ir dėl taikomo papildomo 5% apmokestinimo privačių miškų savininkams už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką problemas pristatė LMSA pirmininkas Algis Gaižutis.

Upelių – melioracijos griovių tvarkymo problematiką pristatė LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis.  S. Daniulis pažymėjo, jog būtina tvarkyti upelius, kuriems yra suteikti numeriai, juos prilyginant melioracijos grioviams ir suteikiant galimybę juos tvarkyti ūkininkams, nes upelių melioracijos būklė yra kritinėje būklėje ir kelia problemas ne tik gamtai, bet ir ūkininkų veiklai.

LŪS pirmininkas Jonas Talmantas pristatė laukinių paukščių ir gyvūnų daromą žalą ūkininkams. Taip pat atkreipė dėmesį, jog nedelsiant būtina imtis priemonių dėl stumbrų daromos žalos ūkininkams. J.Talmantas pažymėjo, jog laukinių gyvūnų daroma žala įvertinama vadovaujantis teisės aktais, tuo tarpu kompensacijų už laukinių paukščių daromą žalą ūkiams nėra numatyta.

Aplinkos ministras K. Navickas ir Žemės ūkio ministras B. Markauskas sutarė, kad problemas reikia spręsti ir pagal ministerijų kompetencijas peržiūrėti ES reglamentų reikalavimus bei tobulinti esamas tvarkas.

[Best_Wordpress_Gallery id=”99″ gal_title=”2017_07_05″]