ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš Ignalinos, Švenčionių ir Zarasų rajoNų

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Albertas SEKONAS, ŽŪR savivaldos organizatorius Ignalinos, Švenčionių ir Zarasų r.: „Žemdirbiai žino, kad su manim telefonu galima susisiekti bet kuriuo paros laiku“.

Savivaldos organizatoriumi nuo 1998 – ųjų dirbau Ignalinos r., nuo 2004 – ųjų papildomai dar ir Švenčionių r. bei nuo 2009 – ųjų – Zarasų r. ir Visagine. Be to, su žmona ūkininke Maryte, dirbu 17 ha ūkyje, laikome karvę, veršelį, vištas ir kt., auginame daržoves. Išsilaikome patys, padedame ne tik savo vaikams, bet ir daržovių bei pieno nemokamai  tiekiame kaimynams ir bičiuliams. Kartais pagalvoju – kaip nutiko, kad likau žemės ūkyje? Juk jaunystėje norėjau studijuoti medicinos mokslus. Gal taip ir būtų nutikę, tačiau per stojamuosius egzaminus pritrūko kelių balų. Buvau stiprus, sveikas, todėl man siūlė stoti ir į aukštąją karo aviacijos akademiją, tačiau pasirinkau finansininko profesiją – su pagyrimu baigiau Vilniaus finansų ir kredito technikumą.

Dirbau įvairius darbus, pavyzdžiui, vyr. ekonomistu. Tačiau atėjo diena, kai susidomėjau šiltnamiais, daržininkyste. Dideliuose plotuose apie 12 metų auginau daržoves, jas tiekiau Visagino AE valgyklai, prekiavau turguose ir kt.

Buvau aktyvus tuometinio Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio narys, 1990-1992 – aisiais raginau kaimo žmones imtis ūkininkavimo. Kai kurie dar bijojo, o kurie ėmėsi – ir dabar man dėkingi. Su Žemės ūkio rūmais pirmą kartą susidūriau 1992 – aisiais, kai juose įvyko Žemdirbių sąjūdžio susirinkimas. ŽŪR suvažiavime 1997 – aisiais susipažinau su prof. Antanu Stancevičium, Vaclovu Lape ir kt. Tais pačiais metais mane išrinko Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos pirmininku ir juo tebedirbu, remiamas 76 aktyvių narių. Daug gerų darbų mūsų asociacija nuveikė, pradedant tuo, kad sutrukdėme Ignalinos rajone statyti celiuliozės fabriką ir baigiant pastangomis dėl nederlingų žemių žemėlapio trūkumų.

Iš savo patirties tvirtinu, kad mokytis reikia visą gyvenimą, todėl 1999 – aisiais įstojau ir 2004 – aisiais baigiau tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijau agronomijos bakalauro laipsnį. Šie mokslai man buvo labai reikalingi, nes žemdirbiams galėjau labai daug ką patarti ir jie žino, kad su manim telefonu galima susisiekti bet kuriuo paros laiku. Jeigu kuo negaliu pagelbėti aš – patariu pas ką kreiptis, pavyzdžiui, Žemės ūkio rūmuose Kaune. Mano sąrašuose yra per 2 tūkst. ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų nuo Pabradės iki Zarasų.

Ar mano darbas jiems reikalingas? Iš telefono skambučių galiu spręsti, kad reikalingas. Nuolat rengiu seminarus aktualiausiomis temomis. Kai ūkininkams kyla problemų, jas sprendžiame padedami ŽŪR specialistų, arba kreipiamės į ŽŪM valdžią ar valdininkus. Džiaugiuosi gerais santykiais su visų trijų rajonų vadovais.

Visų darbų nesurašysi ant jaučio odos, todėl paminėsiu tik paskutinius. Štai spalio 5 ir 26 d. Švenčionėliuose bei Visagine vaikų darželiams įteikiau ŽŪR dovaną – šiltnamį, pagal projektą „Auginu Lietuvai“. Apskritai, darbų ir temų – galybė. Jau kelis dešimtmečius bendrauju su radijo laida „Gimtoji žemė“. Man nesunku, o laidos žurnalistams naudinga per dieną apsilankyti keliolikoje ūkių – ir ne bet kokių, nes aš žinau, ką atrinkti iš kelių tūkstančių.

Džiaugiuosi, kad ŽŪR organizacijų kolegos manimi pasitiki – nuolat mane išrenka į ŽŪR tarybą. Dalyvauju Tarybos posėdžiuose, nevengiu perduoti žemdirbių nuomones, o su gauta naujausia ir aktualiausia informacija sugrįžęs pasidaliju su ūkininkais.

Ūkininkams primenu, kad ŽŪR vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgdamas į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiu individualias konsultacijas ir organizuoju seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Ignalinos, Švenčionių ir Zarasų r. ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Albertą Sekoną, kontaktai: tel. 8-610 64 153, el. p.: a.sekonas@zur.lt