ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ Jonavos RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR Savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių bei žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą.

Marė – Teresė GRITĖNIENĖ, ŽŪR Savivaldos organizatorė Jonavos r.: „Darbo sėkmė labai priklauso ne tik nuo žemės ūkio srities išmanymo, bet ir nuo sugebėjimo bendrauti su žemdirbiais“.

ŽŪR darbuojuosi jau 21 – uosius metus ir susidariau nuomonę, kad savivaldos organizatorės rajone darbo sėkmė labai priklauso ne tik nuo žemės ūkio srities išmanymo, bet ir nuo sugebėjimo bendrauti su žemdirbiais, rajono administracija, rajone veikiančiomis visuomeninėmis žemdirbių organizacijomis. Patirties įgijau dar anksčiau – tiek pat metų darbavausi Žeimių kolūkyje, kuriam vadovavo visiems žinomas Vaclovas Lapė. Patirtis neįkainojama, nes reiklesnio vadovo turbūt negalėjo būti. Dar dirbau rajono žemės ūkio valdyboje. Taigi patirties ir pažinčių užtenka, o tai labai svarbu iškilus problemoms – sulaukiu pagalbos tiek iš žemdirbių, bei jų organizacijų, tiek iš rajono savivaldybės administracijos. Klausimų kyla daug, tačiau Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas visada suranda laiko išklausyti ir labai konkrečiai pagelbėti. Aš irgi talkinu savivaldybei – esu komisijų: „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo“, ,,Dėl gražiausios ūkininko sodybos“ bei ,,Metų ūkis“ narė. Bendradarbiauju su Jonavos rajono žemdirbių asociacija, kuriai vadovauja ŽŪR Tarybos narys Alfonsas Bagdonas. Pateikiu asociacijai naujausią informaciją. Štai rugpjūčio 29 d. dalyvavau asociacijos susirinkime – diskutavome dėl melioracijos problemų, prašysime, kad Vyriausybė melioracijos darbams 2019 – aisiais padidintų finansavimą, kad būtų sudarytos galimybės ne tik prižiūrėti ir remontuoti valstybei priklausančius melioracijos statinius, bet ir juos rekonstruoti, numatant šiems darbams finansavimą. Jonavos r. žemdirbiai mano, kad būtų klaidinga griovius ir hidrotechninius statinius, kurie dabar priklauso valstybei, priskirti savivaldybėms ir žemės savininkams. Šiuos pasiūlymus asociacija perduos ŽŪR. Beje, asociacija yra ŽŪR narė.

Be kita ko, nutarėme į lapkričio mėnesį planuojamą asociacijos susirinkimą pakviesti žemės ūkio ministrą G.Surplį, norime iš pirmų lūpų išgirsti apie žemės ūkio perspektyvas mūsų šalyje ir rajone.

Bendradarbiauju su Lietuvos pieno gamintojų asociacijos bei Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriais Jonavos rajone. Palaikau ryšius su Jonavos rajone veikiančia Kredito unija ,,Jonavos  žemė“ bei ŽŪK „Jonavos javai“ – dalyvauju susirinkimuose, padedu ruošti šventes, bendrauju su kooperatyvo nariais, iš kurių sulaukiu įvairių įpareigojimų. Pavyzdžiui, ūkininkai norėjo, kad surengčiau apskritąjį stalą pasidalinti patirtimi su kooperatyvų atstovais iš kitų rajonų bei ŽŪR atstovais. Surengiau, diskutavome, tačiau liko neatsakytų klausimų, į kuriuos, tikimės, lapkričio mėnesį atsakys pas mus atvykęs žemės ūkio ministras. Vienas iš klausimų: kodėl kooperatyvo pajininkai nelaikomi kooperatyvo turto bendrasavininkais, jeigu kooperatyvas parduoda žemę konsolidacijos tikslais?

Informuoju Jonavos rajono žemdirbius apie organizuojamus seminarus bei mokymus ir juos pati organizuoju. Renku informaciją, kokiomis temomis ūkininkai domisi ir kokie seminarai jiems būtų svarbūs. Apie tai informuoju ŽŪR.

Jonavos rajono neaplenkė stichinė sausra – 2018 m. birželio 28 d. Jonavos r. paskelbta ekstremali situacija. Mūsų duomenimis grūdinių kultūrų derlius Jonavos rajone sumažėjo 30-40 proc., o kai kuriuose ūkiuose net 50 proc. Negelbsti išaugusios grūdų supirkimo kainos, nes ūkininkai sudarė daug išankstinių sutarčių su fiksuotomis kainomis.

Tačiau džiugina, kad nutikus bėdoms ūkininkai padeda vieni kitiems. Štai ūkininkai iš Šilų seniūnijos pavasarį galvijų bandai pritrūko pašarų. Suradome pagalbininkus – neatlygintinai pašarais parėmė ūkininkai Irena ir Jonas Daukantai bei ŽŪB „Pauliukai“, kuriai vadovauja Andriejus Štombergas. Tai – perspektyvūs, diegiantys naujas technologijas ūkiai, tačiau išsaugoję ir žmogišką šilumą. Žinoma, rajone yra ir daugiau tokių ūkių.

Šią vasarą ŽŪR iniciavo Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtą projektą ,,Auginu Lietuvai“. Ypač smagu, kad prie šios iniciatyvos prisidėjo Jonavos rajono žemdirbių asociacija ir jos pirmininkas Alfonsas Bagdonas – dovanoję po šiltnamį lopšeliui – darželiui „Dobilas“ ir ,,Lakštingalėlės“ skyriui lopšeliui – darželiui „Šilelis“.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Jonavos rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Jonavos rajone Marę-Teresę GRITĖNIENĘ, kontaktai: tel. 8-611 35 856, El. p.:  m.griteniene@zur.lt