ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ JURBARKO RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR Savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Rūta MISEVIČIENĖ, ŽŪR Savivaldos organizatorė Jurbarko r.: „Konsultuodama ūkininkus suprantu, kad ir pati turiu nuolat mokytis“.

Nors šiais laikais informacijos šaltinių yra daug, ne visi žemdirbiai turi galimybių ir sugeba patys surasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, o kiti ir nedrįsta kreiptis į valdžios institucijas, o štai ŽŪR Savivaldos organizatorių rajone daugelis pažįsta ar buvo susitikę kokiuose nors renginiuose, todėl ir į mane žemdirbiai drąsiai kreipiasi labai įvairiais klausimais. Kadangi kartais klausimai yra asmeniško pobūdžio, liečiantys tik konkretų ūkį, tai sėdame kartu prie telefono ir ieškome atsakymų. Daugiausia teiraujamasi, kodėl laiku negavo tiesioginių išmokų ar jų gavo mažiau nei tikėjosi. Kiti teiraujasi apie Kaimo plėtros programą, tariamės apie jų galimybes dalyvauti įvairiuose projektuose, kokia būtų nauda ir kokios galimybės gauti ES ir valstybės paramą. Turiu ekonominį, finansinį išsilavinimą, be kita ko, vienoje įmonėje nuotoliniu būdu dirbu finansų patarėja, dar esu kredito unijos paskolų komiteto pirmininkė, todėl ir ūkininkus galiu profesionaliai konsultuoti bankų kreditų klausimais. Pastebėjau, kad tokio pobūdžio klausimų vis daugėja, nes bankai traukiasi į didžiuosius miestus, tolsta nuo žmonių, o telefonu ne viską galima išsiaiškinti.

Kartais žmonės ateina pasiguosti dėl kokių nors problemų, pavyzdžiui, dėl kokio nors jiems nepalankaus mokesčio, jie mano, kad jis neteisingas, kad jį reikėtų pakeisti. Pavyzdžiui, šiuo metu Jurbarko rajone daug diskutuojama dėl ūkininkams skaudaus mokesčio šiukšlėms išvežti.

Teiraujamasi ir dėl paveldėjimo, ūkio perdavimo ir kitų reikalų. Žinoma, konsultuoju ir žemės ūkio klausimais, kviečiu į lauko dienas, seminarus. Tačiau pastebiu, jog kai kuriems žemdirbiams atrodo, kad tokių žinių jiems užtenka. Deja, jie klysta. Bandau žmonėms paaiškinti, kad tokiu jų įsitikinimu naudojasi kai kurie nesąžiningai dirbantys firmų vadybininkai, ypač smulkiesiems ūkininkams siūlantys įsigyti trąšų ar augalų apsaugos priemonių. Kartais pavyksta įrodyti, kad yra optimali trąšų naudojimo riba, o ją viršijus jau negausi daugiau naudos. Dėl tos pačios priežasties sunku žmones prisikviesti į renginius, todėl pas žemdirbius dažniau nuvykstu pati, kaimynai susirenka į kurį nors ūkį ir taip bendraujame jiems svarbiais klausimais. Kita veiklos kryptis – pagalba kaimo bendruomenėms. Jos irgi dalyvauja įvairiuose projektuose, reikia parengti dokumentus, taigi patariu kaip konsultantė. Kita vertus, per bendruomenes galiu pagelbėti ir ūkininkams.

Dalyvauju savivaldybės organizuojamuose švietėjiško pobūdžio renginiuose bei, pavyzdžiui, seminaruose ar susitikimuose su ŽŪM, NMA, ASU specialistais, nes suprantu, kad norėdama padėti ūkininkams ir aš pati turiu mokytis, daugiau žinoti, tobulėti.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Jurbarko rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Jurbarko rajone Rūtą Misevičienę, kontaktai: tel. 8-699 17 254, e. p. r.miseviciene@zur.lt