ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš pagėgių savivaldybės

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir „Žemdirbių ir kaimo gyventojų konsultavimas”, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Gitana Šimkienė, ŽŪR savivaldos organizatorė Pagėgių savivaldybėje.: „Jaunieji ūkininkai kuria kitokius ūkius, jie nebijo iššūkių, tokiems tikrai yra ką patarti, nes jie domisi naujovėmis“.

Jau dešimt metų dirbu Pagėgių savivaldybės žemės ūkio skyriuje specialiste ir penktus metus esu ŽŪR savivaldos organizatorė. Esu teisės magistrė – baigiau Mykolo Romerio universitetą, tačiau turiu ir savo ūkį Pagėgių seniūnijoje, – su vyru užsiimam augalininkyste. Padeda ūkininkauti ir dvidešimtmetis sūnus, kuris jau imasi ir savarankiško ūkininkavimo.

Matau, kaip keičiasi ūkininkų kartos, kaip Pagėgių savivaldybėje ūkius dažniausiai perima ūkininkų sūnūs, dukros ar anūkai. Taip ir aš tapau ūkininke 2004 – aisiais, kai perėmiau ūkį iš savo tėvo.

Mano, savivaldos organizatorės, sąraše yra apie 400 ūkininkų, o iš viso savivaldybės teritorijoje darbuojasi apie 2 tūkst. ūkininkų. Šis skaičius stabilus.

Akivaizdu, kad jaunieji ūkininkai kuria kitokius ūkius, jie nebijo iššūkių, tokiems tikrai yra ką patarti, nes domisi naujovėmis, jie linkę daugiau rizikuoti. Taigi ir aš turiu daugiau žinoti. Yra ir gerų pavyzdžių. Tarp ūkininkų, iš kurių būtų galima pasimokyti, yra Natkiškių seniūnijoje ūkininkaujantys Arūnas ir Nida Bušniauskai. Jauni, domisi naujovėmis, ūkis labai tvarkingas. Yra ko pasimokyti ir iš Stoniškių seniūnijoje ūkininkaujančio Vytauto Mišeikio – iš miesto į kaimą sugrįžęs ūkininkas kuria šiuolaikinį pienininkystės ūkį, įsigijo melžimo robotą, ūkį planuoja plėsti.

Kaip ŽŪR savivaldos organizatorė pasirūpinau seminaru ūkininkams, norintiems laikyti bites. Labai daug ūkininkų susirinko pasiklausyti ŽŪR konsultanto – praktiko Juozo Jankausko.

Ne vien duona žmonės sotūs, reikia ir kultūrinių renginių, šilto pabendravimo. Štai lapkričio mėnesį surengėmė padėkos vakarą Pagėgių savivaldybės kaimo bendruomenėms.

Dalyvavau komisijoje, kuri rinko geriausius savivaldybės ūkininkus – geriausius paskelbsime ir apdovanosime pirmosiomis 2019 – ųjų dienomis.

Bendradarbiauju su specialistais seniūnijoje, su rajone veikiančiomis žemdirbių organizacijomis, vieni kitiems padedame, dalijamės informacija. Svarbu, kad sulaukiu dėmesio ir iš savivaldybės vadovų – jeigu vyksta kokie nors renginiai, susiję su žemės ūkiu, visada pasiteirauja mano, kaip ŽŪR savivaldos organizatorės, nuomonės.

Gerai, kad galiu remtis savo patirtimi ir žiniomis, kurias gaunu dirbdama žemės ūkio skyriuje bei dirbdama savivaldos organizatore ŽŪR – visada sulaukiu kompetentingų patarimų ir išsamios informacijos. Galėčiau išvardinti labai daug man padedančių specialistų Kaune, be to, bendrauju ir su kolegomis savivaldos organizatoriais kitose savivaldybėse.

Pagėgių savivaldybės ūkininkams primenu, kad ŽŪR vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgdama į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiu individualias konsultacijas ir organizuoju seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Pagėgių savivaldybės ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Gitaną Šimkienę, kontaktai: tel. 8-650 54793, e. p. g.simkiene@zur.lt