ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš RIETAVO SAVIVALDYBĖS IR PLUNGĖS RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR Tarybą. 

Birutė DROMANTIENĖ, ŽŪR savivaldos organizatorė Rietavo savivaldybėje ir Plungės r.: „Ūkininkų „ačiū“ man yra lyg eliksyras, kuris suteikia naujų jėgų“.

Tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – ASU) baigiau žemės ūkio ekonomikos mokslus. Kodėl pasirinkau žemės ūkio mokslus ir dabartinį gyvenimo būdą? Matyt, lėmė tėvų pavyzdys – jie ūkininkai ir kilę iš ūkininkų šeimų Suvalkijoje, o į Žemaitiją prieš 33 – ejus metus patekau todėl, kad studijuojant Kaune susipažinau su savo būsimu vyru žemaičiu. Taip ir patekau į Žemaitiją, man patiko šitas kraštas bei atkaklūs ir mieli žmonės.

Dar esu viena iš Rietavo ūkininkų sąjungos įkūrėjų, šiuo metu esu šios organizacijos valdybos narė.

ŽŪR savivaldos organizatore Plungės rajone ir Rietavo savivaldybėje dirbu trejus metus. Prisimenu šio darbo pradžią – buvo abejonių, tačiau mane pažįstantys žmonės drąsino, tikino, kad šis darbas yra tarsi skirtas būtent man. Per trejus metus į mano kontaktų sąrašą pateko per 900 ūkininkų. Ne tik iš Plungės ir Rietavo – neuždarau durų ir ūkininkams nuo Šilalės bei Klaipėdos. Ir tai ne teorinis, o tikras sąrašas – su visais palaikau ryšį, informuoju apie žemdirbiams svarbius renginius, kviečiu ir primenu apie rengiamus seminarus ir netgi primenu, pavyzdžiui, jog kai kuriems iš jų atėjo laikas atnaujinti augalų apsaugos profesionalių naudotojų pažymėjimus ir kt. Darbų labai daug, regis jau nebepaveši, tačiau jėgų atsiranda, kai ūkininkai padėkoja. „Ačiū“ man yra tas eliksyras, kuris suteikia naujų jėgų. Esu daug kur dirbusi, tačiau patikėkite – niekur nesu sulaukusi tiek daug nuoširdžių padėkojimų.

Tenka daug bendrauti su jaunaisiais ūkininkais ir būsimaisiais ūkininkais. Nors laiko tikrai labai trūksta, tačiau neatsisakau, kai esu kviečiama į vaikų stovyklas – jų rengėjai žino, kad galiu vaikus nuvežti pas pavyzdinius ūkininkus, o juk tokie susitikimai gali lemti jaunuolių ateitį, jų profesijos pasirinkimą. Mano sąraše yra daug puikių ūkininkų, tačiau šį kartą norėčiau išskirti rietaviškį Stanislovą Antaną Jurkų. Pieno gamybos ūkį turinčiam Stanislovui jau 77 – eri, tačiau jis yra geriausias pavyzdys, kad mokytis reikia visą gyvenimą ir niekada nevėlu mokytis, tobulėti. Jo ūkis pasižymi inovacijomis. Jeigu ūkininkai nori savo akimis pamatyti, kaip įgyvendinamos naujausios idėjos, tai verta apsilankyti būtent Stanislovo ūkyje. Ir šis ūkininkas kolegoms negaili patarimų.

Bendravimo paslapčių mane išmokė gyvenimas ir supratimas, kad reikia nuolat mokytis. Esu dirbusi pašte, vadovavau dideliam, per 140 darbuotojų kolektyvui, taigi patirtis išliko. Perskaičiau daug knygų apie psichologijos paslaptis, domiuosi I.Kantu bei Z.Froidu. Gaila, kad šiuo metu tam trūksta laiko, bet stengiuosi tobulėti.

Supratau, kad savivaldos organizatoriui labai svarbu surasti bendrą kalbą su savivaldybių vadovais. Džiaugiuosi puikiais santykiais su Plungės meru A.Klišoniu, su žemės ūkio skyrių vadovais bei tarnautojais.

Idėjų daug, kad tik užtektų laiko jas įgyvendinti. Štai viena iš jų – per Rietavo bei Plungės savivaldybes einantis vadinamasis klasteris „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“. Labai džiaugiuosi šiuo projektu, esu viena iš dvylikos šio klasterio eksperčių. Šis projektas jungia

Rietavo savivaldybės, Plungės, Telšių ir Kupiškio rajonų smulkiuosius pieno gamintojus, perdirbėjus, kaimo turizmo sodybų šeimininkus ir kitus subjektus, kurių siūlomi produktai ar teikiamos paslaugos susiję su pieno tema (pieno produktų degustavimas ir įsigijimas, kaimo turizmo sodybų siūlomos sveikatinimo paslaugos, ūkiuose teikiamos edukacinės programos, bendruomeninių tradicinių švenčių renginiai ir pan.).

Raginu ypač smulkiuosius ūkininkus pasinaudoti šio projekto galimybėmis – dalyvauti projekte, kuris padeda vartotojus priartinti prie tokių ūkių, suteikia smulkiesiems ūkininkams galimybes dalyvauti mugėse, parodose.

Organizuoju susitikimus su ūkininkais jiems aktualiomis temomis, rengiu seminarus. Štai artimiausiu metu Plungėje įvyks seminaras apie biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą ūkiuose, o Rietave ŽŪR seminaras „Aplinkosauginiai reikalavimai ir agrarinės aplinkosaugos programa“, kurį ves ŽŪR konsultantė dr. Edita Karbauskienė.

Bendraujant su ūkininkais kilo mintis surengti seminarą apie siloso gamybą – pasikviesiu specialistus iš Žemdirbystės instituto.

Paskutinį rugsėjo savaitgalį Rietave vyksta tradicinė miesto šventė – Mykolinės. Šįmet sumaniau šią šventę paįvairinti žemės ūkio paroda – demonstravome įvairius paukščius, triušius, alpakas ir kt.

Esu komisijos, kuri renka geriausius rajono ūkininkus, narė, palaikau glaudžius ryšius su Plungės technologijų verslo mokykla – esu egzaminų komisijos narė.

Džiaugiuosi priklausydama puikiai ir nuolat tobulėjančiai ŽŪR komandai. Žinau, kad turiu profesionalų užnugarį. Prireikus visada sulaukiu pagalbos ir patarimų. Ir jų žiniomis nuolat naudojuosi.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Rietavo savivaldybės ir Plungės rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Birutę Dromantienę, kontaktai: tel. 8-656 88 702, e. p. b.dromantiene@zur.lt