ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ ŠALČININKŲ RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Marija LIPLIANSKAJA, ŽŪR savivaldos organizatorė Šalčininkų r.: „Pastebiu, kaip greitai keičiasi ūkininkų norai įgyti kuo daugiau ir konkretesnių žinių“.

Man, savivaldos organizatorei, labai padeda įgytos žinios – agronomės specialybę įgijau baigusi buvusią Cirkliškio žemės ūkio mokyklą. Tačiau mokausi ir dabar, nes šiais laikais negali sustoti – atsiliksi nuo gyvenimo. Jau penktame kurse agronomijos mokslus studijuoju Aleksandro Stulginskio universitete. ŽŪR Savivaldos organizatore Šalčininkų rajone dirbu ketvirtus metus. Tik ketvirtus metus, tačiau pastebiu, kaip greitai keičiasi ūkininkų norai įgyti kuo daugiau ir konkretesnių žinių. Žinoma, kai kurie pas savivaldos organizatorių atvyksta tik pasikalbėti, kai kurie teiraujasi dėl produkcijos realizavimo galimybių. Apskritai, savivaldos organizatorius žemdirbiams yra ir konsultantas, ir organizatorius, ir reikalingos informacijos šaltinis. Esame arčiausiai žemdirbių, todėl turime jų pasitikėjimą, todėl jaučiame atsakomybę ir negalime nuvilti. Taip yra ir todėl, kad mes patys esame žemdirbiai, taigi ir giname tik žemdirbių interesus. Aš juk esu ir ūkininkė, turiu per 200 ha dirbamos žemės, pati dalyvauju įvairiose programose, taigi galiu patarti ir naudodamasi savo patirtimi, o pasikonsultavę su ŽŪR atitinkamos srities specialistais – visada stengiamės išspręsti žemdirbiams kylančias problemas ar atsakyti į iškylančius klausimus.

ŽŪR iniciatyva rengiame seminarus ūkininkams, kuriuose žemdirbiai nemokamai gauna daug žinių. Tarp populiariausių – seminarai, siekiantiems ūkininkauti ekologiškai. Šalčininkų žemdirbiai labai vertina ŽŪR konsultantės dr. Editos Karbauskienės vedamus seminarus. Jos seminarai pasižymi profesionalumu, medžiaga pateikiama aiškiai, suprantamai, atsakoma į visus žemdirbių klausimus.

Bendradarbiaujame su Šalčininkų r. Jančiūnų universaliu daugiafunkciniu  centru – pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Šiame centre rengiame seminarus bei kitus renginius žemdirbiams. Beje, Jančiūnuose, įgyvendinant ŽŪR iniciatyvą „Auginu Lietuvai“, artimiausiu metu oficialiai aplankysime šiltnamį.

Stengiuosi rajone dirbti su neasocijuotais ūkininkais ir juos raginu aktyviau įsijungti į žemdirbių savivaldos organizacijas. Sėkmingai bendradarbiauju su Šalčininkų rajono žemdirbių asociacija, stengiuosi šiai organizacijai pagelbėti, perteikti aktualią informaciją, kurią gaunu iš ŽŪR.

Galiu patikinti, kad ŽŪR Savivaldos organizatoriaus nuomonę girdi ir vertina Šalčininkų rajono savivaldybės vadovai, labai sėkmingai bendradarbiaujame su Seimo nariu Leonardu Talmontu bei  rajono žemės ūkio skyriaus vedėju Stanislovu Lebedžiu. Kreipėmės į juos dėl klausimų, kilusių priimant naują Nederlingų žemių žemėlapį.

Artimiausiu metu žemdirbiams surengsiu ekskursiją į vertus dėmesio Šalčininkų rajono ūkius. Spalio pradžioje kviečiu ūkininkus į seminarą apie ūkinių gyvūnų apskaitą ir kontrolę pieno gamybos ūkiuose. Apskritai daug dėmesio skiriu užsiimantiems pieno gamyba. Labai gaila, nepaisant pastangų, Šalčininkų rajone pieno gamybos ūkių kasmet mažėja.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Jančiūnuose spalio 18 d. mėnesį ūkininkus kviečiu į ŽŪR organizuojamą seminarą „Verslo kūrimas ir plėtra, pasinaudojimo ES parama galimybės“, kurį ves ŽŪR konsultantė Laima Buitkienė.

Šalčininkų rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Šalčininkų rajone Mariją Liplianskają, kontaktai: tel. 8-640 24 236, e. p. m.liplianskaja@zur.lt