ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš ŠILUTĖS RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Birutė GUSTIENĖ, ŽŪR savivaldos organizatorė – konsultantė Šilutės r.: „Savivaldos organizatorius – konsultantas ūkininkui yra pirmasis pagalbininkas tiek psichologiškai, tiek labai konkrečiais klausimais“.

Mokiausi tuometiniame Smalininkų žemės ūkio technikume, įgijau agronomo specialybę. ŽŪR savivaldos organizatore dirbu vienuoliktus metus. Iš savo patirties galiu patvirtinti, kad ypač šiais laikais visose srityse daug kas ir labai sparčiai keičiasi, todėl reikia nuolat tobulintis. Todėl 2010 – aisiais, jau pasiekusi penkiasdešimtmetį, Klaipėdos universitete įgijau rekreacijos ir kaimo turizmo bakalauro laipsnį. Ir išsilavinimas man labai praverčia, nes savivaldos organizatorius ūkininkui yra pirmasis pagalbininkas tiek psichologiškai, kai žmogus nori pasikalbėti, tiek labai konkrečiai, kai jam reikia konsultacijos ir galiausiai, mes esame kaip labai konkrečios informacijos šaltiniai – pati žemdirbius kviečiu į ŽŪR renginius, informuoju ir apie lauko dienas ir kitus renginius rajone. Neretai visa darbo diena būna užpildyta žemdirbių klausimų bei prašymų.

Rugsėjo mėnesį Šilutėje surengėme seminarą ūkininkams apie mikrobiologinių preparatų pritaikymą auginant daržoves. Ši tema ūkininkus sudomino, žinau, kad jie savo ūkiuose naudos šiuos preparatus.

Artimiausiu metu surengsiu seminarą apie netradicinių augalų auginimą ekologiniuose ūkiuose.

Pastaruoju metu ūkininkai patys teiraujasi ir teikia savo nuomones apie valstybės ketinimus keisti melioracijos sistemų priklausomybę. Todėl labai didelio susidomėjimo susilaukė ŽŪR surengta konferencija Kaune – dalyvavau ne tik aš, bet ir didelė grupė Šilutės r. ūkininkų. Jie labai remia ŽŪR iniciatyvą šį opų klausimą pirmiausia išnagrinėti, išklausyti ūkininkų nuomones ir tik tada priimti sprendimą.

Kita problema – liepos mėnesį Šilutės rajoną jau pasiekė Afrikinis kiaulių maras. Todėl padaugėjo ūkininkų klausimų šia tema, susitikome su VMVT atstovais. Aš ir specialistai ūkininkams tik pataria, suteikiame jiems informacijos, o sprendimus priima jie patys.

Daug problemų turi pieno gamybos ūkiai. Iš viso Šilutės rajone pieno gamyba užsiima 1026 ūkiai: nuo 20 iki 200 karvių laiko 159 ūkių, tik vienas ūkis laiko daugiau nei 200 karvių, o daugiausia yra smulkiųjų pieno gamintojų – 867 ūkiai turi nuo 5 iki 20 melžiamų karvių. Gal todėl Šilutės r. neseniai pradėjo veikti pieno gamintojų asociacija, kuriai vadovauja aktyvioji Juzefa Tamavičienė. Aš dalyvauju šios asociacijos rengiamuose susirinkimuose.

Džiaugiuosi, kad rajone yra perspektyvių jaunųjų ūkininkų. Iš jų norėčiau paminėti Švėkšnos seniūnijoje pieno gamybos ir mėsinių galvijų ūkį turinti Viktorija Alionė.

Gerai sutariu su Šilutės r. savivaldybės vadovais, labai palankiai mūsų pasiūlymus vertina savivaldybės administracija, o dažniausiai tenka bendrauti su administracijos direktoriaus pavaduotoju Virgilijumi Pozingiu. Puikūs kontaktai su Kaimo reikalų skyriaus vedėju Povilu Budvyčiu – turime skirtingas užduotis, tačiau mūsų tikslai sutampa.

Kaip žinote, Šilutės r. yra išskirtinis – daug teritorijos patenka į potvynio zoną, taigi yra specifinių niuansų.

Bendradarbiauju su Šilutės žemės ūkio mokykla – dalyvauju su žemės ūkiu susijusių specialybių kompetencijų vertinimo komisijoje.

Glaudžius ryšius palaikau su Šilutės kredito unija, esu paskolų komiteto pirmininkė. Ši kredito unija Šilutės r. yra pagrindinė ūkininkų finansų institucija, lenkianti bankus.

Bendrauju su visų rajono seniūnijų žemės ūkio specialistais, perduodu jiems informaciją, sulaukiu informacijos iš jų.

Daug gaunu žinių ir informacijos iš ŽŪR specialistų Kaune, perduodu Šilutės rajono žemdirbiams.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Šilutės rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Birutę Gustienę, kontaktai: tel. 8-685 25 961, e. p. b.gustiene@zur.lt