Žemdirbių savivaldos mintys iš Trakų rajono

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR Savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR Savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Janina MANDEIKIENĖ, ŽŪR Savivaldos organizatorė Trakų rajone: „Į savo darbo valandas nežiūriu, telefono neišjungiu“.

„Darbų tiek daug, kad tik spėk suktis. Štai su VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro atstovais dalyvavau bitininkavimo kvalifikacijos egzamine, kurį laikė grupelė Trakų r. neįgaliųjų – sėkmingai išlaikę egzaminą jie turės galimybę susikurti sau darbo vietą, t.y. įsisteigs bitininko ūkius. Trakų rajone žemės prastos, nederlingos, todėl bitininkystės plėtra čia labai svarbi. Turime net dvi bitininkų draugijas: Trakuose – bendrija lietuvių kalba, o Rūdiškėse – lenkų ir rusų kalbomis. Pasiskirstė pagal kalbas, nes patogiau bendrauti patiems gyventojams. Abi draugijos dalyvaus tradicinėje rajono bitininkų šventėje „Kvepia medumi mūsų stalas“, kuri  šįmet įvyks rugsėjo 8 d. Tiltuose (Trakų r.). Amatininkai, tautodailininkai, bitininkai, ūkininkai į mugę gali registruotis tel.: +370 604 10800.  Beje, šventės metu vyks seminaras bitininkams, bitininkų varžytuvės ir įvairios kitos atrakcijos. Rugsėjo pabaigoje surengsime ir vynuogininkų šventę. Šiųmetė vasara vynuogių augintojams buvo labai palanki, nes vynuogės itin gerai dera kaip tik prastose žemėse, taigi Trakų rajone užsiimti šia veikla palanku.  Be to, rugsėjo pabaigoje surengsime ir ūkininkaujančių ekologiškai susitikimą, aptarsime susikaupusias problemas. Atlieku ir man, savivaldos organizatorei, nebūdingą, bet ūkininkams labai reikalingą pagalbą. ŽŪR Savivaldos organizatore dirbu jau 18 metų, todėl pažįstu beveik visus ūkininkus rajone ir jie mane pažįsta, taigi pasitikime vieni kitais, todėl vieni ūkininkai kartais per mane ieško pirkėjų, o kiti – pardavėjų. Į jų sandorius nesikišu, dėl kainų nesitariu – tik padedu žmonėms surasti vieniems kitus. Smulkiems ūkininkams tokia informacija yra labai svarbi. Kadangi Trakų rajone vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai, todėl absoliuti dauguma grūdų augintojų šįmet nesudarė išankstinių derliaus pardavimo sutarčių, taigi ir dėl šios priežasties nepatyrė dar didesnių nuostolių. Kita vertus, yra daug mišrių ūkių, todėl didelę grūdų derliaus dalį sunaudoja savo ūkiuose. Tačiau pieno gamybos ūkių akivaizdžiai mažėja – pienines karves ūkiuose keičia mėsiniai galvijai, danieliai ir kt.

Apskritai į savo darbo valandas nežiūriu, telefono neišjungiu. Žemdirbiai tai žino ir prireikus skambina man tiek vėlų vakarą, tiek ankstyvą rytą. Savivaldos organizatorius turi būti visažinis, o  jeigu pati negaliu žmogui pagelbėti, tai patariu kur kreiptis, arba pažadu pati sužinoti ir žmogų informuoti. Pavyzdžiui, pastaruoju metu Trakų rajono žemdirbių ūkininkavimą labai varžo išskirtinės aplinkybės – saugojamos teritorijos, t.y. nacionaliniai bei regioniniai parkai, įvairūs draustiniai. Iš Aplinkos apsaugos ministerijos jau seniai girdėjome pažadus atlyginti ūkininkų praradimus, tačiau pažadai nevykdomi.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

 Nuotraukose: 

Bitininkavimo egzamino metu: Arūnas Rumskas ir Oleg Rusoic

Trakų rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Trakų rajone Janiną Mandeikienę, kontaktai: tel. 8-611 35 826 , el. p. j.mandeikiene@zur.lt