ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš ukmergės ir širvintų RAJONų

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Karolina Valaišienė, ŽŪR savivaldos organizatorė Ukmergės ir Širvintų r.: „Ūkininkas sotus ne tik duona, mums reikia ir renginių, kurie praturtintų mūsų vidinį pasaulį.“.

Baigusi vidurinę mokyklą Kaune… išvykau į JAV. Ten baigiau mokslus, keturis metus gyvenau lietuvių emigracijos sostine vadinamoje Čikagoje, ten susipažinau su vyru lietuviu. Taigi niekada nesigailėjau išvykusi ir niekada nesigailėjau sugrįžusi į gimtąjį kraštą. Dabar vyras ūkininkauja, o aš ŽŪR savivaldos organizatore Ukmergės rajone dirbu penktus, o Širvintų rajone – antrus  metus.

Ukmergės rajone daugiausia tenka bendradarbiauti su Ukmergės rajono žemdirbių asociacija, kuriai vadovauja ŽŪR Tarybos narys Algirdas Valaiša. Taip, tai mano uošvis, tačiau nemanykite, kad mes apie visus klausimus turime vienodą nuomonę. Tenka pasiginčyti, padiskutuoti ir pasitariant su ūkininkų bendruomene priimti ūkininkams palankius sprendimus. Įvairius renginius, ūkininkų šventes organizuojame kartu, dalijamės savo skirtinga patirtimi ir žiniomis. Ir uošvis, ir vyras susitaikė su tuo, kad kaip ūkininkai man svarbūs ne tik jie, bet ir visi Ukmergės bei Širvintų rajonų ūkininkai ir ūkininkės.

Renginių yra daug ir planinių, ir neplaninių. Vienas labiausiai pavykusių – balandžio 6 d. surengtas traktorių paradas Ukmergėje, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui. Tai – mūsų sumanymas. Ilgai svarstėme, norėjome surengti šventę, kuri būtų tikrai išskirtinė, originali. Puikūs Ukmergės r. ūkininkai to nusipelnė. Manau, kad tiek ūkininkams, tiek miestiečiams šis paradas tikrai įsiminė – juk retai pamatysi važiuojant dvidešimt įvairių modelių traktorių. Net dvidešimt traktorių! Ir ne bet kur – papuošti trispalvėmis jie važiavo per Ukmergės centrą.

Ūkininkų ir įmonių dėmesio susilaukė ir spalio 2 d. Ramūno Nanartavičiaus ūkyje surengta lauko diena “Kokybiškas arimas – būsimo derliaus pagrindas”. Tai ne varžybos, esminis akcentas – mokymasis arti. Buvo ūkininkų, kurie manė, kad jie yra arimo profesionalai, tačiau šioje lauko dienoje ir jie suprato, kad tobulėjimui ribų nėra. Renginys – rajoninis, tačiau daug ūkininkų atvyko ir iš kitų rajonų. Beje, Ukmergės r. pasižymi ekologinių ūkių gausa – apie 130 ūkių, esame 2-3 vietoje šalyje.

Kartu su Ukmergės r. savivaldybės Žemės ūkio skyriumi planuojame išrinkti geriausius metų ūkininkus. Paprastai renkant metų ūkininkus dalyvauja ir Ūkininkų sąjunga, tačiau ji neturi skyrių nei Ukmergės, nei Širvintų rajonuose, todėl šiuo reikalu užsiima savivaldybė ir ŽŪR savivaldos organizatorė bei žemdirbių asociacija. Gruodžio mėnesį surengsime šventę ir geriausius ūkininkus apdovanosime. Šiuo metu kaip tik ūkius vertiname. Pasirinkimas didelis. Apskritai, Ukmergės rajone yra puikių ūkininkų, iš kurių galima daug ko pasimokyti. Pavyzdžiui, Žemės ūkio rūmai jau anksčiau apdovanojo Zofiją Griškevičienę. 7 vaikus, daug anūkų užauginusi moteris ūkininkauja viena, Pivonijos seniūnijoje, Alionių kaime turi mišrų ūkį. Kas dejuoja, kam sunku ūkininkauti, tegul nuvyksta pas gerbiamą Zofiją ir nemokamai pasikrauna jos optimizmo.

Gruodžio 14 d. ketinu 25 Ukmergės ir Širvintų rajono ūkininkus nuvežti į Prezidentūrą. Gal su Prezidente susitikti nepavyks, tačiau tikimės susitikti su Prezidentūros atstovu, kuris atsako už žemės ūkio reikalus. Manau, kad tas apsilankymas Simono Daukanto aikštėje ir Prezidentūroje išliks daugelio ūkininkų atmintyje. Juk ūkininkas sotus ne tik duona, mums reikia ir renginių, kurie praturtintų mūsų vidinį pasaulį. Todėl kasmet stengiuosi surengti ir tokio pobūdžio renginių.

Džiaugiuosi, kad šią idėją iš manęs pasiskolina ir savivaldybių vadovai. Štai 2017 – aisiais Širvintų r. ūkininkams surengiau Kalėdų vakarą, o šįmet tokį renginį jau surengs Širvintų r. merė. Žinoma, politikai tai daro vedami kitų tikslų, tačiau svarbu, kad ūkininkams būtų naudinga. Šiaip, organizuodama renginius, aš stengiuosi vengti politinių akcentų. Džiaugiuosi, kad tokią mano poziciją remia ŽŪR vadovai. Jeigu nesugebu pati išspręsti kokių nors reikalų, visada sulaukiu ŽŪR specialistų Kaune arba kaimyniniuose rajonuose dirbančių ŽŪR savivaldos organizatorių patarimų bei pagalbos.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Ukmergės ir Širvintų rajonų ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Karoliną Valaišienę, kontaktai: tel. 8-610 64 145, e. p. k.valaisiene@zur.lt