ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš Vilkaviškio RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai – konsultantai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Lina Kružinauskienė, ŽŪR savivaldos organizatorė Vilkaviškio r.: „Džiaugiuosi vilkaviškiečiais ūkininkais, tarp kurių yra daug aktyvių visuomenininkų“.

Nuo 1998 – ųjų turiu ūkį, o prieš 15 metų aktyviau įsijungiau į visuomeninius darbus – savo kaime įkūrėme Patunkiškių kaimo bendruomenę, o po to – Vilkaviškio r. kaimo bendruomenių sąjungą. Apie ŽŪR sužinojau būdama seminarų klausytoja. Jie man buvo labai naudingi. Taip nutiko, kad nuo 2005 – ųjų pradėjau dirbti ŽŪR savivaldos organizatore. Be to, dirbu Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vadove. Taigi iš esmės visą laiką bendrauju su kaimo žmonėmis, kalbamės apie iškylančias problemas. Jeigu jos liečia tik konkretų ūkininką, tai ieškome individualaus sprendimo, nuolat atsiranda norinčių kurti naujus ūkius, arba perėmusius ūkius, tokiems žmonėms reikia konkrečių konsultacijų. Atsižvelgdama į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiu individualias konsultacijas ir organizuoju seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais. Pavyzdžiui, žemdirbiams kyla klausimų dėl galimybių imtis verslo kaime, gauti paramą. Šia tema neseniai surengėme seminarą „Žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai”. Apskritai, seminarus bei renginius organizuoju tik remdamasi žemdirbių poreikiais, pasitelkiu konkrečios srities konsultantus. Neseniai surengėme seminarą miškininkystės tema, po to paraginau ūkininkus dalyvauti konferencijoje, skirtoje darbo sutarčių, darbo santykių sudarymui.

Kai pritrūksta konkrečių žinių, kreipiuosi pagalbos į ŽŪR specialistus Kaune. Kai kuriais klausimais jie man pagelbsti telefonu, kai kuriais – patys atvyksta, surengia seminarus. Apskritai, Vilkaviškio r. ūkininkams nuolat primenu, kad ŽŪR vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Vilkaviškio r. labai aktyviai veikia smulkieji ir vidutiniai pieno gamintojai – kai kurie iš jų atsiskyrė nuo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos, nes ši negynė smulkiųjų ir vidutinių ūkių interesų. Taigi vilkaviškiečiai šiuo metu svarsto dėl galimybių palikti minėtą asociaciją ir prisijungti prie Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos, kuri neseniai įstojo į ŽŪR.

Džiaugiuosi, kad Vilkaviškio r. savivaldybės vadovai padeda žemdirbių savivaldai. Taip yra ir todėl, kad vadovai turi daug žinių apie žemės ūkį, pavyzdžiui, administracijos direktorius Vitas Gavėnas turi augalininkystės ūkį. Vilkaviškio r. savivaldybė – viena iš savivaldybių, prisidėjusių prie ŽŪR projekto „Auginu Lietuvai“.

Vilkaviškio r. ūkininkauja daug puikių ūkininkų. Vienas iš jų – Pūstapėdžių kaime ūkininkaujantis Rokas Šlivinskas. Jo ūkis mišrus – augalininkystė, mėsiniai galvijai, pieno gamyba. Be to, šis jaunas žmogus yra aktyvus visuomenininkas, įkūręs krepšinio komandą, apskritai jis yra didelis pagalbininkas kaimo žmonėms. Yra ko pasimokyti ir iš daržovių bei augalininkystės ūkį turinčios Alvytės Valuckienės, augalininkystės ūkį turinčio Roberto Mickevičiaus. Svarbu, kad jie yra ne tik geri ūkininkai, bet ir aktyvūs visuomenininkai. Dabartiniam kaimui to labai reikia.

Vilkaviškio rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Liną Kružinauskienę, kontaktai: tel. 8-655 33 559, e. p. l.kruzinauskiene@zur.lt