Žemdirbių šventė Joniškyje  

Spalio 26 d. Joniškio baltojoje sinagogoje vyko Joniškio rajono žemdirbių šventė, kurioje žemdirbius ir šventės dalyvius, linkėdamas ryžto ir ištvermės sunkiame, bet prasmingame ir garbingame žemdirbio darbe sveikino Žemės ūkio rūmų l. e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis.  

S. Dimaitis įteikė padėkas ir simbolines dovanas UAB „Audruvis” vadovui Sigitui Petraičiui už žirgininkystės tradicijų puoselėjimą ir populiarinimą, jaunimo telkimą ir aktyvinimą, asmenines iniciatyvas organizuojant Lietuvos konkūrų čempionatą, gražią bendrystę ir Joniškio rajono garsinimą; už kasdienį darbą savo kraštui, svarų indėlį plėtojant žemės ūkio verslą Joniškio rajone, darbo vietų kūrimą, pagarbą žmogui, geranorišką paramą kaimo bendruomenėms ir nuoširdų rūpestį seniūnijos reikalais apdovanojo Gintarą Damalaką ir Žagarės bendruomenės „Veidė” pirmininkę Dianą Sičiovienę už bendruomenės telkimą, originalių idėjų įgyvendinimą, savo krašto gražinimą.