Žemės ūkio ministro įsakymo projektas: veiksmas, atoveiksmis ir… dar vienas projektas

Kaip perkūnas iš giedro dangaus – taip nuskambėjo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) parengtas ir skubos tvarka pateiktas derinti Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektas Nr. 20-9499 ( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/15b23380b55111ea9a12d0dada3ca61b ), kurio esmė – pagalba pieno gamintojams už 2020 m. birželio–rugsėjo mėn. patirtus nuostolius dėl žalio pieno pardavimo pajamų praradimo, išskiriant ūkius, tuo metu laikiusius daugiau nei 150 registruotų pieninių karvių. Po LR ŽŪR bei Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos protestų, ŽŪM žada taisyti padarytą klaidą.

Paremti norėjo tik 156 ūkius

Išsamiau apie įsakymo projekto niuansus ir aplinkybes zur.lt rašėme https://zur.lt/zur-nepritaria-zum-siulymui-del-planuojamos-paramos-pieno-gamintojams/

Priminsime, kad LR ŽŪR narės, išanalizavusios minėtą įsakymo projektą, vienareikšmiškai tokiam sumanymui nepritarė, nes ŽŪM nepateikė argumentų, kodėl buvo pasirinkta remti tik stambiuosius ūkius.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktais duomenimis, 2020 birželio 01 d. Lietuvoje buvo tik 156 ūkiai, kurie laikė po daugiau nei 150 pieninių veislių karvių (iš viso šiuose ūkiuose laikoma 67.242 karvės. Priminsime, kad iš viso šalyje yra 29.861 pieno gamybos ūkiai, kuriuose laikytos 242.937 pieninių veislių karvės.

Kaip jau minėjome, LR ŽŪR išsakė bendrą jos narių poziciją. Dabar pateikiame kai kurių pieno gamintojų nuomones.

Parengė kito įsakymo projektą

Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos (LVPŪA) pirmininkė Renata Vilimienė: „Pirmasis įspūdis? Įsakymo projektas šokiravo. Pamaniau, kad kažkas suklydo. Net sunku įsivaizduoti, kas buvo įsakymo rengėjų galvose. Taip ir nesupratau, kodėl ir kaip atsirado šis projektas. Mes, vidutinių ir smulkiųjų pieno gamybos ūkių savininkai, žaibiškai sureagavome. Bandėme susisiekti su ŽŪM, nusiuntėme raštą – prašėme paaiškinti, pateikti argumentus. Mus palaikė ir kiti LR ŽŪR nariai. Įsivaizduoju, kad ŽŪM sulaukė milžiniškos pasipiktinimo bangos. Kaipgi taip – nuolat buvo kalbama, kad vidutiniai ūkiai nebus ignoruojami ir staiga toks projektas! Vietoj atsakymo į mūsų klausimus ŽŪM šį pirmadienį atsiuntė informaciją, kad paruoštas ir derinamas kitas įsakymo projektas, kuriame numatyta supaprastinta paramos tvarka ūkiams, laikantiems mažiau nei 150 pieninių veislių karvių. Dabar aiškinama, kad nieko nenutiko, esą taip ir turėjo būti – pirmiausia paskelbtas vieno įsakymo projektas, o po to – kito įsakymo projektas. Gal ir taip, tačiau įspūdis susidarė kitoks. Norėčiau palinkėti, kad ŽŪM darbuotojai atsakingiau rengtų tokio pobūdžio dokumentus. Kitas niuansas – dabar reikia stebėti, kad sužinoję apie mums skiriamą paramą, pieno supirkėjai nesumanytų mažinti pieno supirkimo kainų“.

Ydinga tvarka

LR ŽŪR tarybos narys, LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas: „Įsakymo projektą vertinu skeptiškai. „Kooperacijos kelias“ nusiuntė raštą ministerijai, kad tokiam pasiūlymui nepritariame. Toliau tęsiama ydinga tvarka dėl ūkininkams labai svarbių klausimų sprendimus ar projektus pateikti nesitariant su vadinamaisiais socialiniais partneriais. Kam naudingas toks nervų išbandymas?  Gal šis ministerijos pasiūlymas – tik apšilimas ruošiantis svarbesniems sprendimams?  Girdėjau aiškinimus, kad parama labiau reikalinga stambiesiems ūkiams, nes jiems dėl karantino esą santykinai labiausiai sumažėjo pieno supirkimo kaina. Tai – netiesa, nes žemės ūkio kooperatyvams ir smulkiesiems pieno gamybos ūkiams supirkimo kainos karantino metu sumažėjo daugiau nei stambiesiems gamintojams. Norėčiau išgirsti argumentus, kodėl išskiriami ūkiai pagal laikomų karvių skaičių. Juo labiau, kad argumentus reikės pateikti ir Europos Komisijai“.

Norime vienodų konkurencijos sąlygų

LVPŪA narė, ūkininkė Audronė Miškinienė: „Tokių keistų pasiūlymų aš asmeniškai nesuprantu. Kita vertus, yra nenormalu išskirti ūkius pagal laikomų karvių skaičių. Kaip ir nenormalu už tokios pat kokybės pieną mokėti daugiau stambiesiems ūkiams. Taisyklės, paramos tvarka ir pieno supirkimo sąlygos turi būti vienodos visiems rinkos dalyviams. Kita vertus, abejoju ar stambieji ūkiai pretenduos gauti paramą, nes, mano žiniomis, absoliuti dauguma stambiųjų ūkių dirba pelningai. Apskritai tokie nuotykiai yra labai žalingi, nes ir anksčiau smulkiųjų bei vidutinių ūkių savininkai atsargiai vertindavo valdžios pažadus. Pastaruoju metu mes daug girdėjome pažadų, kad vidutiniai ir smulkieji ūkiai nebus ignoruojami ir štai… kaip perkūnas iš giedro dangaus. Ir ką žmogus gali pagalvoti, sužinojęs apie tokį projektą?“.

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.